Het brein kan krimpen als een spons. Oppassen met stress.

april 5, 2017

Het krimpen van het brein

Uw brein kan krimpen als een spons

Chronische stress kan echte mentale en zelfs fysieke aandoeningen veroorzaken. Maar stress kan je brein ook letterlijk laten verschrompelen.  Studies aan de Universiteit van Berkeley en Yale hebben dat aangetoond.

Maar gelukkig werd er ook aandacht besteed aan de manieren om verlies van grijze en toename van witte stof in het brein tegen te gaan.

Steeds meer mensen vallen ten prooi aan stress en burn-out. Op dit ogenblik klaagt ongeveer 63% van de mensen over een te grote belasting en teveel stress op het werk. Vooral de grote dosis informatie die dagelijks op ons af komt via laptop, IPad en GSM of Iphone speelt een rol. Soms moet men ook de arbeidsomstandigheden en voorwaarden aanpassen. En last but not least: door het vele werk kunnen mensen niet voldoende recupereren na het werk en hebben ze onvoldoende tijd om werk en gezin of vrienden harmonisch te combineren. Er is gewoon te weinig tijd. En juist daardoor verzorgen mensen zich niet als ze last hebben van stress.  

Stress treedt op als ons brein “gevaar” detecteert. En ons brein kan de aard van het gevaar niet onderscheiden. De overdaad aan  informatie en het blauw licht dat uit al de schermen komt waar we de hele dag mee omgaan ( computer, laptop, Iphone, TV …) worden door het brein ook gezien als “alarm”. En dan wordt er adrenaline geproduceerd.

Maar wat erger is, ook cortisol wordt aangemaakt. Want ons lichaam wil vechten of wegvluchten uit de gevarenzone. Als de stresssituatie lang blijft aanhouden blijft het cortisolniveau in ons lichaam gevaarlijk hoog.

Een overvloed aan cortisol verandert de structuur van ons brein. De grijze stof (hersencellen) neemt af en de witte stof ( geleiding) neemt toe. Zo wordt er een soort baan geslepen in ons brein. Een feit dat ooit een gevaar was zal daardoor lang als gevaar worden herkend en tegelijkertijd hebben we minder hersencellen om adequaat te beslissen. We weten niet meer goed wat de echte gevaren zijn.

En er is te weinig glucose aanwezig in het brein op dat moment. Want de glucose wordt afgeleid naar de spieren, om klaar te zijn voor het gevecht.

Aanhoudende  stress verandert de structuur van ons brein: te veel witte hersenstof en te weinig hersencellen ( grijze hersenstof). Informatie wordt dan minder goed opgeslagen en situaties worden vlugger als gevaar aanzien want we kunnen ze niet meer juist inschatten. Zo geraken we helemaal van ons melk.

Maar erger nog, wanneer de hoeveelheid neuronen in de prefrontale cortex afneemt, zullen mensen zeer vlug angstig worden. Dan ligt een burn-out op de loer. Want cortisol doet de verbindingen tussen verschillende neuronen afnemen en de bestaande verbindingen worden losser (Yale University).  Plannen, beslissen, deleten en opslaan van informatie worden dan moeilijker…en zo kunnen we dan nog moeilijker omgaan met een overvloed aan informatie. We zitten in de val. Het brein brandt. Onze impulsen zijn niet meer onder controle.

Normaal kan onze hersenschors controle uitoefenen over alle impulsen in ons brein. De hersenschors is de CEO van het brein. Maar die CEO is nu wel erg aan het vermageren. Hij kan zijn werk niet meer doen. Hij is zelf overwerkt. Inschatten van informatie op een adequate manier lukt niet meer. Dan krijgt ons oerbrein de overhand. Dan neemt het angstreflex of de woede in ons ongeremd toe. En zo ontstaan woede, angst en overprikkeling.  

Dus moeten we aan de slag.

Oefenen van ons oordelend vermogen ( RET)

Impulsbeheersing

Gezonde voeding ( afwisselende voeding met veel omega-3 vetten)

Enriched environment

Wandelen ( 10 000 stappen)

Wandelen in open lucht

Eens bezig zijn met kunst of cultuur

Lees een boek

Bezoek een museum

Oefen het werkgeheugen ( puzzelen, hoofdrekenen..)

Omgaan met angst en woede

Niet uitstellen

Geen multitasking

Zet de beeldschermen op tijd af en vermijd blauw licht zoveel als mogelijk

Slaap voldoende

 

(c) Different BVBA

Brain

Scanning of a human brain by X-rays


EAT THE FROG

januari 16, 2017

Ken je het verhaal van de kikker?  Als je elke ochtend meteen na het opstaan zo’n vieze groene levende kikker eet, weet je dat het ergste wat je die dag kan overkomen al voorbij is.  ( Marc Twain) Dan heb je weinig te vrezen van uitstelgedrag .

Als je kunt kiezen: eet dan het minst lekkere gerecht eerst, of doe de moeilijkste taak eerst. Dan kan het alleen nog beter worden.

Je  kent het wel:  er zijn tientallen belangrijke zaken te doen maar allerlei minder belangrijke dingen lijken om jouw  aandacht te schreeuwen.

Taken uitstellen (procrastinatie) is een bijzonder goed gekend fenomeen. En één van de oorzaken van burn-out. Maar wist je dat er even vaak een drang bestaat om een opdracht onmiddellijk uit te voeren (precrastinatie)? Veel mensen  kiezen om zo snel mogelijk met een opgelegde taak te beginnen, zodat men de last vlug achter zich kan laten, ook al kost dat meer zweet en moeite. Men begint dan aan kleine taken en niet aan de dingen die er echt toe doen. Het vakblad Psychological Science liet een boeiend experiment uitvoeren. Een aantal studenten mochten kiezen: aan het begin van een parcours een emmer oppikken en die helemaal naar het einde brengen, of een emmer nemen die vlakbij het einde van het parcours stond. Toch kozen de meeste studenten de eerste optie en ze legden dus een langere weg af met de zware emmer.

Dat was precrastinatie. Men dacht niet na en wou zo snel mogelijk aan de slag. De uitleg luidde als volgt: ‘Ik wilde de taak zo snel mogelijk van de baan hebben. Dat geeft rust’.  En daarom snelle de meeste mensen die een opleiding volgen tijdens de pauze naar buiten met hun Iphone in de hand. Even de mail controleren, die opleiding loopt niet weg!

De drang om een opdracht aan te vatten is hier niet te onderdrukken. Maar zo blijven de zaken die echt belangrijk zijn liggen, zowel bij pro- als bij precrastinatie.  Men focust op de verkeerde activiteiten.

Daarbij is een precrastinator voortdurend bezig met mails te beantwoorden op het werk, telefoons te doen, te ordenen,  kortom, men is voortdurend aan het werk maar toch doet men niets belangrijks. Men betaalt rekeningen te vroeg, en men koopt spullen vlug en impulsief. Maar men doet enkel de dringende zaken. Academici klagen over de dwang om jaarlijks veel  en snel te publiceren.  Veel publiceren, dikwijls ten koste van de kwaliteit, bevordert de ranking van de academicus in de tijdschriften en dit helpt bij zijn carrière.

Maar uiteindelijk zal de academicus dan toch goed werk moeten afleveren. Dat vergt focus en aandacht. En tijd. En dan moet je goed uitgeslapen zijn. Slechte politieke beslissingen worden meestal genomen tijdens nachtelijke vergaderingen. Men wil verlost zijn van de mentale ballast en zo levert men meer inspanning dan eigenlijk nodig. Men denkt gewoon niet na. Men maakt geen planning en zo raakt men overwerkt.

Uitstelgedrag brengt lange termijn doelen in gevaar. Als voorbeeld kun je de man of vrouw nemen die graag een 10tal kilo’s wil afvallen. Dat vergt wel eventjes doorbijten.

Daarom: schrijf je nog in voor ons symposium voor 31/01/2017. Een mooie korting is de beloning. Klik hier: https://goo.gl/4SYtwK

(c) Different


Gouden tips voor je brein

november 29, 2016

Hoe kun je de aanmaak van nieuwe hersencellen stimuleren?

De productie van nieuwe hersencellen – neuronen – stopt nooit bij de mens.  Dat heet ‘neurogenese’. Het meest opwindende deel van ons brein als het gaat om neurogenese is de hippocampus. Een structuur midden in de hersenen. De hippocampus  is belangrijk is voor het leren, het geheugen, en de emoties. Men neemt aan dat wij mensen alle neuronen waarmee we zijn geboren uitwisselen voor nieuwe neuronen. En deze nieuwe neuronen blijven ook nieuwe verbindingen te vormen met andere hersencellen.

We blijven dus leren, als het are tot de laatste dag.

 1. Vermijd routine. Ons brein heeft verandering nodig. Door routine te vermijden ontwikkelen we nieuwe neuronen. Ons brein is dus goed gewapend om de snelle verandering in deze VUCA wereld aan te kunnen. Maar dan moeten we regelmatig nieuwe activiteiten ontwikkelen zoals een taal leren, op reis gaan, misschien eens van job veranderen…
 2. Bombardeer echter je brein niet met teveel informatie. Want dan is de snelheid van aanmaak van verbindingen en nieuwe neuronen niet hoog genoeg en dan ontstaat angst. Dus vermijd onnodige smalltalk en futiele details. Volg de actualiteit maar kijk geen 10 maal per dag, volg je e-mail maar één keer per dag en zorg voor afwisseling en kleur.
 3. Beweeg! Een zittend leven is moordend, letterlijk en figuurlijk. Je wordt er dommer van. Beweging heeft een directe correlatie met de aanmaak van nieuwe neuronen. Sus toch de 10000 stappen per dag
 4. Zorg voor goede sociale contacten en een rijk sociaal leven. Sommige stofjes in het brein worden dan aangemaakt. Oxytocine en dopamine. En dat is goed voor de aanmaak van nieuwe hersencellen.
 5. Vermijd medicatie zoals slaapmiddelen en cortisol, indien niet echt nodig.
 6. Tegenwoordig is er veel aandacht voor het microbioom, ons tweede brein. Men denkt dat de microben in ons darmstelsel communiceren met ons brein. We verzorgen dus best ons voedsel. Rijk aan omega 3 vetten en vezels en zo weinig mogelijk antibiotica. Dat domein van onderzoek staat in zijn kinderschoenen maar in ons taalgebied hebben we wereldbefaamde onderzoekers.

  (c) Different BVBA Congres: How to survive in a VUCA world with your brain in mind
  20/04/2017 http://www.stressmanagement.be


MINDSET

oktober 12, 2016

Waarom willen we gelijk halen, ook al hebben we ongelijk? Want we weten dat verschillende mensen verschillende overtuigingen hebben. Veel mensen zouden liever sterven dan van overtuiging te veranderen. Kijk maar eens naar het politiek gekibbel op dit moment.

Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Het antwoord ligt in ons brein. Een goed brein met veel cognitieve reserve bouw je maar uit samen met een onderzoekende mindset.  Ben je nieuwsgierig, geniet je van nieuwe informatie en kennis.?  Wil je een onderzoek tot een goed einde brengen zonder je te  laten hinderen door belemmerende overtuigingen?  Beschouwde je je als een zwakkeling omdat je van idee verandert?  Heeft  verkeerd zijn iets met slecht of goed te maken, of durf je daar eerlijk voor uit te komen?

Een voorbeeld van dergelijke mindset vinden we ook bij Galilei terug. Galilei beweerde dat de aarde om de zon heen draaide en niet omgekeerd. En dat kwam niet overeen met de opvatting van de toenmalige kerk.  In oktober 1632 werd Galilei opgeroepen om te verschijnen voor de kerkelijke rechtbank in Rome om zich te verantwoorden. Hij werd bedreigd en onder huisarrest geplaatst.  Uiteindelijk is het voor Galilei goed afgelopen. Maar ook hij heeft moeten betalen voor zijn verlangen om de waarheid te kennen.

Toch is dergelijk verlangen een kenmerk van een gezond brein. Zo bouw je cognitieve reserve op.

Indien we  als individuen en als samenleving vooruit willen komen hebben we  een beter inzicht in onze mindset nodig. Dus niet zozeer kennis van retoriek of economie, maar inzicht in onze gevoelens en vooroordelen. Kijk naar de politiek en kijk eens wat overheerst. Is dat inzicht en kennis of zijn het eerder vooroordelen en emoties? Zie je daar een mentaliteit van onderzoeker, nieuwsgierigheid  en een open geest?  Wil men toegeven als men  eens verkeerd is?

Een onderzoekende mindset is steeds op zoek naar nieuwe feiten. En feiten die niet door vooroordelen worden gevormd. Dan zal ons gevoel van geluk, efficiëntie en collegialiteit toenemen. Dan zullen we het aantal burn-outs zien dalen.

Bovenstaande is een voorbeeld  van zogenaamde “motivated reasoning”.  Motivated reasoning is de onbewuste neiging van mensen om nieuwe informatie te doen passen bij een doel dat men wil bereiken. Afwijkende resultaten zullen dan wel slecht zijn of voortkomen uit niet goed opgezette studies, denken ze.

Ik zie soms in trainingen dat mensen in weerstand gaan wanneer we als trainer onze mening durven zeggen. Want soms klopt dat niet met hun bestaande vooroordelen. Die weerstand komt dan voort van de “motivated reasoning”.

Het is juist een kenmerk van een open, verkennende en leergierige geest open te staan voor alle nieuwe argumenten en daaruit een eigen  mening te distilleren.  Dus “motivated reasoning”  verklaart soms onzinnige waarneming. Onze emotie, ons doel verklaart onze waarneming, ten koste van de objectiviteit. En daar speelt het brein weer een cruciale rol.

Een mindset waarin  bezorgdheid en onderzoek primeert speelt een grote rol. Deze mindset wordt gevormd door een aantal chemische producten die in ons brein worden aangemaakt: oxytocine, serotonine, dopamine, endorfine. We zullen het daar nog over hebben. En op 20/04/2017 kun je er alles over vernemen op het congres in Gent.

(c) DIFFERENT BVBA


NIEUW GROOT CONGRES OP 20/04/2017

oktober 9, 2016

Onze omgeving stelt nieuwe eisen aan ons, en aan ons brein. Het is van belang dat ons brein veerkrachtig en fit is om gezond en actief te blijven. Om langer te kunnen functioneren, met passie.

Daarom organiseren we nu reeds ons tweede congres waar vooraanstaande wetenschappers ons komen vertellen hoe we succesvol kunnen zijn in deze wereld, met aandacht en respect voor ons lichaam en ons brein.

Zo kunnen we ook op latere leeftijd nog fit en gezond  zijn. Onze mentale fitheid, hoe bouwen we die op en hoe onderhouden we die?

Graag willen we je wat uitgebreide informatie bezorgen.

Het congres heet: “HOW TO SURVIVE IN THE VUCA-WORLD WITH YOUR BRAIN IN MIND”

Een dure titel, we weten het. Maar we hadden graag een totaal vernieuwde insteek aangeboden over burn-out, stress en veerkracht en de relatie met het brein. We hebben daarom beroep gedaan op nationale en internationale zeer befaamde sprekers. Mensen die een publiek kunnen boeien. Ook hebben we alle sprekers gevraagd nu eens niet met definities en cijfers voor de dag te komen. Maar wel met praktische oplossingen, instrumenten en oefeningen.  En alle sprekers zijn autoriteiten op hun domein. We hebben ons echt noch kosten noch moeite gespaard.

Na het succes van 2016 zijn we er zeker van: in 2017 wordt het nog spitanter.

 

PROGRAMMA

9h00 – 9h30: onthaal met koffie en ontbijtkoeken

9h30 – 9h45: start congres – Dirk Coeckelbergh

9h45 – 10h20: ’Werken in de VUCA-wereld’ – Fons Leroy

10h20- 11h20: ’De impact van een veerkrachtig brein’ – Dr. Luc Swinnen

11h20-11h40: koffiepauze

11h40-12h40: ’Individuele verschillen en veerkracht’ – Prof. Filip De Fruyt

12h40 – 14h00: lunch

14h00 – 15h15: Keynote:  ’Hou je brein fit’ – Prof. Erik Scherder

15h15 – 15h45: koffiepauze

14h45 – 16h15: ’Hoe pakken we deze nieuwe realiteit efficiënt aan’ – Dr. Tom Jacobs

16h15 – 16h30: afsluiting congres – Dirk Coeckelberg

16h30 – 17h30:  netwerkreceptie

 

INSCHRIJVEN

 

Het congres vindt plaats op 20 april 2017. Wees er op tijd bij om aanwezig te zijn op dit uniek congres. Deze sprekers nog eens samenbrengen zal wellicht later niet meer mogelijk zijn.

Op dit congres wordt naadloos de werking van het brein in het ontstaan van een beter ik benadrukt en verklaard.

Momenteel geldt het early bird tarief. Als je nu inschrijft, kan je genieten van de vroegboekkorting. Je betaalt dan slechts 295 € excl. btw ipv het gewone tarief van 325 € excl. btw.

Voor de lezers van deze nieuwsbrief hebben we nog een extra verrassing. Wie nu inschrijft met de code NIN-VUCA-WDI  krijgt nog een extra korting van 10 euro. Vermeld dan de code op je mail en wees er tijdig bij. Plaatsen met korting zijn beperkt. 

Voor bijkomende inlichtingen en inschrijving kun je natuurlijk terecht op volgende mail: info@stressmanagement.be 

 

Wij nemen dan onmiddellijk contact met je op.

 

WAAR VINDT HET CONGRES PLAATS?

Het congres vindt plaats op 20 april 2017. Wees er op tijd bij om aanwezig te zijn op dit uniek congres. Deze sprekers nog eens samenbrengen zal wellicht later niet meer mogelijk zijn.

Op dit congres wordt naadloos de werking van het brein in het ontstaan van een beter ik benadrukt en verklaard.

Momenteel geldt het early bird tarief. Als je nu inschrijft, kan je genieten van de vroegboekkorting. Je betaalt dan slechts 295 € excl. btw ipv het gewone tarief van 325 € excl. btw.

Voor de lezers van deze nieuwsbrief hebben we nog een extra verrassing. Wie nu inschrijft met de code NIN-VUCA-PLS krijgt nog een extra korting van 10 euro. Vermeld dan de code op het inschrijvingsformulier en wees er tijdig bij. Plaatsen met korting zijn beperkt. 

Voor bijkomende inlichtingen en inschrijvingen kun je natuurlijk terecht op de volgende mail:  info@stressmanagement.be

 

ONZE SPREKERS

 

Bijkomende informatie over de sprekers:

Klik hier: Onze sprekers

 


Lach ik omdat ik gelukkig ben of ben ik gelukkig omdat ik lach?

augustus 28, 2016

BEN IK OPGEWEKT OMDAT IK LACH OF LACH IK OMDAT IK OPGEWEKT BEN?

Een van mijn cursisten volgt dansles, om zich te ontspannen. Eens geen yoga of Tai Chi, maar “iets” anders. Ze is opgetogen. Ze groeit en beweegt zich vol gratie. En daardoor voelt ze zich goed. Ze beleeft er gewoon plezier aan, ze toont zich en praat ongedwongen tegen iedereen. En dat gelukkige gevoel kan ze ook ervaren als ze niet op de dansvloer staat. Gewoon door zich even terug te trekken en een paar danspasjes te doen. Na dergelijke voorbereiding durft ze alles aan: sollicitaties, spreken voor een groep, netelige discussies aangaan…

Duizenden boeken zijn er al geschreven over de verbinding lichaam en geest. Denk je eerst en voel je je daarna iets of vormt je lichaam met zijn posture en gebaren een bepaalde gedachte in je brein? We zullen ons er niet suf over denken, maar de manier van bewegen, van voelen en doen, en ook de omgeving waarin je leeft, veroorzaakt een bepaalde manier van denken. Be je gelukkig omdat je lacht of lach je omdat je gelukkig bent?

De psycholoog William James ( 1842 – 1910) was een merkwaardig iemand en kan als de grondlegger gezien worden van de Amerikaanse psychologie. Bovengenoemd citaat is één van hem. Hij ging er dus van uit dat lichamelijke sensaties emoties en gedachten veroorzaken en niet andersom. Handelen  en bewegen veroorzaakt een bepaalde stemming en die stemming veroorzaakt denken en doen.

Dat dit dikwijls waar en juist is weten we. Onlangs lazen we nog een “drama” in de kranten. “Sterspeler Lionel Messi miste de eerste penalty voor de Argentijnen. Hij liet na afloop weten dat hij stopt als Argentijns international.” Maar bekijk eens de lichaamstaal van Messi. Als toeschouwer weet je gewoon dat hij zal missen. Waarom mist een speler van dit kaliber, met zijn aanhoudende training en al het geld dat er tegen aan gegooid wordt, dan de cruciale doeltrap? Misschien toch wat beter letten op zijn lichaamstaal.

Dat idee druist in tegen vele moderne theorieën. Vele psychologen gaan er van uit dat we een onproductieve gedachte oproepen en ons dan slecht beginnen voelen. Volgens James is dat de onjuiste volgorde. Je kunt ook zeggen: beweeg je goed, en de positieve krachtige gedachten komen dan wel vanzelf. Nu, deze discussie over het geslacht der engelen gaan we hier niet voeren. Maar wat we wel aannemen is dat James en na hem nog vele onderzoekers hebben aangetoond dat bewegen, praten, gezichtsexpressies ook gedachten veroorzaken. Men neemt meer en meer aan dat we eerst doen en dan denken. Ook de omgeving waarin we leven is belangrijk.

Enkele voorbeelden

 • Probeer eens boos te kijken en ga daarna na wat je denkt. Vele mensen worden negatief na enkele seconden boos kijken.
 • Doe eens een lezing in het openbaar met hangende schouders. Je publiek valt in slaap. Ook al is je lezing nog zo goed onderbouwd en voorbereid, je zult een houding moeten aannemen die kracht uitstraalt of men gelooft je niet.
 • Kijk eens naar de gelaatsuitdrukking van een boos of verdrietig iemand. Voordat je het door hebt beginnen jouw spiegelneuronen te reageren en je ziet er ook boos of verdrietig uit. Met de bijhorende gedachten. Negatieve emoties worden uitgelokt door bepaalde gelaatsexpressies die samengaan met die emoties. In Japan is een onderzoek gebeurd waar men water druppelde op de traanbuisjes van proefpersonen. Na het indruppelen van het water voelden de proefpersonen zich verdrietig
 • Klem een pen in de mond. Dat imiteert glimlachen. En wat denk je nu?
 • Ken je nog het beroemde liedje van Ramses Shaffy “Sammy”: “Sammy loop niet zo gebogen
  denk je dat ze je niet mogen, waarom loop je zo gebogen Sammy ? “
 • We weten nu dat botox onze emoties remt omdat bepaalde spieren in je gelaat een tijd niet meer goed kunnen werken. Ik heb dit voor een eerste keer uitgebreid gelezen in een boek van Margriet Sitskoorn. Ze beschreef dat bij sommige mensen die ongeremd woedend kunnen worden soms botox wordt ingespoten als tijdelijke therapie. De woede van de met botox geïnjecteerde persoon zal afnemen ( Passies van het brein, M. Sitskoorn). M. Sitskoorn documenteert een studie van een onderzoeker, Murad Alam. Botox injecties zijn bedoeld om kraaienpootjes en gelaatsrimpels te doen afnemen of te verminderen. Daardoor vermindert de expressie van de spieren die samentrekken bij woede en zo vermindert ook de woede zelf.
 • En wat meer is, daardoor zien andere mensen je woede niet en ze beginnen je meer te appreciëren ( facial-feedback hypothese). Maar een botox injectie is niet alleen effectief tegen rimpels en kraaienpootjes in je gelaat. Het helpt dus bij ongeremde woede maar tegelijkertijd kun je ook minder oprecht vrolijk voelen. Je woede is minder maar je glimlach ook. Dus misschien toch maar eens nadenken voor je je laat inspuiten met botox. Omhels je rimpels! En ontwikkel meer begrip en inschikkelijkheid. Want een botox-gelaat geeft in vele gevallen een gevoel van onverschilligheid. Of de mensen zien en voelen dat toch zo. En denken er dan zo over!
 • Probeer eens een onverschillig gelaat te bekijken. Wat denk je nu?
 • Wat denk je, wat voel je als je op het nieuws weer de zoveelste herhaling van ongehoorde menselijke ellende ziet? Dus beter wat minder TV kijken. Niet omdat je daaraan niet mag denken, aan al die ellende. Maar het zien veroorzaakt subtiele veranderingen in je gelaatsspieren en je gaat je terneergeslagen voelen en er naar handelen. Kijk naar het nieuws, maar alle herhalingen en duidingen zijn echt niet nodig.
 • “Harde” boeken of films hebben eenzelfde effect.
 • In de film en het boek “The Secret” onthult men “het geheim van voorspoed”. Een mens kan alles krijgen, als hij de “Wet van Aantrekking” toepast. Je kunt alles doen of zijn wat je maar wilt. Je moet je erop toeleggen alleen te denken aan wat je wilt, en niet aan wat je niet wilt. Negatieve gedachten en emoties blokkeren het goede dat uit het universum naar je toe wil komen. Deze film en dat boek is een ongehoorde hype ( geweest). Wat denk jij daarvan? Ik in elk geval geloof er niet in.

 

Wat leren we daar nu uit?

Dick Swaab schreef ooit zijn bekende boek “Wij zijn ons brein”. Maar die bewering lijkt niet volledig te kloppen. Er is ook beïnvloeding door de houding en de expressie van ons lichaam. Onze non-verbale communicatie speelt een grote rol in het ontstaan van ons denken en dus van de verbindingen tussen onze hersencellen. Niet voor niets steken de  winnaars van een of mensen die een grote prestatie leveren de armen juichend in V-vorm in de lucht. Daarbij spreiden ze de armen wijd open en stralen ze intens genoegen en kracht uit.  Kijk eens naar een quiz op TV. Dan kun je de slimste mens ter wereld worden. Maar wat opvalt is de houding van iemand die een goed antwoord weet. Als je weet in welk werelddeel Noorwegen zich bevindt en je bent snel genoeg krijg je maar liefst 200 punten. En dan springen de mensen met het juiste antwoord op en neer van vreugde en steken de armen  in de lucht. Tja, waarom zouden deze programma’s zoveel succes hebben.?

Maar deze kennis kunnen we natuurlijk ook gebruiken om moed en zelfvertrouwen te hebben voor we iets belangrijks aanvatten. Voor een belangrijke speech kun je je enkele minuten concentreren op je houding, rechtop gaan staan en diep ademen en ontspannen. Al wat je nadien zult zeggen komt geloofwaardiger over en je beleeft er zelf meer plezier aan. Deze paar minuten zijn even belangrijk als een goede voorbereiding van de inhoud van de speech. Je moet uitstralen wat je zegt.  Ook op examens en sollicitaties. Zo wordt je zelfverzekerd.

Een krachtige houding betekent meer zelfvertrouwen. Er ontstaan nieuwe verbintenissen en stilaan wordt een moeilijke opdracht een gemakkelijke klus. Het blijft natuurlijk altijd nodig dat je je goed voorbereidt, maar de mentale voorbereiding is van even groot belang. In de topsport weet men dat. De topsporters zijn meestal extreem getraind. Maar indien ze deze mentale inspanning verwaarlozen zullen ze de top niet halen.

Let wel op. Hier wordt niet beweerd dat je bij een sollicitatie of een spreekbeurt een arrogante, machtige houding moet aannemen. Je moet het vooraf even doen zodat je je zelfzeker voelt. Het gaat niet om de anderen te overbluffen. Maar je moet wel aantonen dat je je verhaal zelf gelooft, dat je erachter staat. Het is ons hier niet om de top te doen, wel om het beste van onszelf te tonen. Daar hoort lichaamshouding, ademhaling en expressie ook bij.

Wat verder ook belangrijk is: we hebben spiegelneuronen. Dit zijn cellen in ons brein die het gedrag van anderen nabootsen. We zien de kleine veranderingen in de non verbale communicatie en we ontwikkelen een zelfde stemming als de anderen. Wees je je daar altijd bewust van.

En kies je omgeving zorgvuldig uit. Wat een rijke omgeving zet aan tot een rijk pallet van lichamelijke expressies. Dat genereert emoties en gedachten en…Nieuwe hersencellen.

Dankzij een juiste lichaamshouding kun je je brein veranderen.

Vergeet dus houding, ademhaling en omgeving niet te verzorgen naast de juiste denktechnieken.


BREIN EN GEDRAG

augustus 13, 2016

Is het nu geest en lichaam of lichaam en geest?

We lezen en horen veel boeken en uiteenzettingen in de aard van “ Je bent je brein” of “ Je brein veroorzaakt je gedrag”.  Maar heb je er al bij stilgestaan dat het omgekeerde ook waar is?  De context waarin we leven is van even groot belang. Een brein werkt niet zomaar vanzelf, het is geen machine of computer. Een brein heeft een lichaam, een context en gedrag nodig. Of je nu in gesprek gaat, een lezing of een presentatie moet houden voor een volle zaal: we komen iedere dag nieuwe sociale uitdagingen tegen. Gelukkig maar! Want zo vormen we nieuwe hersencellen en zo geven we een betekenis aan de dingen. Er zijn veel fascinerende verbindingen tussen lichaam en geest.  En die verbindingen nemen toe als we in een “rijke omgeving” leven.

Embodied cognition

Embodied cognition is de overtuiging dat veel kenmerken van het menselijk brein worden  gevormd door aspecten van de omgeving.  Onze hersenen bepalen ons gedrag maar het omgekeerde is ook waar. Nieuw gedrag genereert nieuwe hersencellen en verbindingen.  Daarom is het nuttig in een omgeving te leven die zeer rijk is aan afwisseling. Een mooie foto op het bureau, een wandeling door de natuur, een museumbezoek of het leren van een nieuwe taal of muziek beluisteren verrijken onze omgeving. Het zijn allemaal goede technieken om vroegtijdige degeneratie van het brein te vermijden. Babbel er op los, doe iets ongewoon of onverwachts en hou je zintuigen op scherp. Dus laat je zintuigen eens nakijken of je gehoor of  zicht niet verminderd zijn. Goede zintuigen zijn goed voor je brein. Als alles goed gaat zul je meer hersencellen vormen en de geleiding tussen de hersencellen zal vlotter verlopen.

Een krachtige houding

Ook de houding die je aanneemt is van belang. Een zelfzekere houding, stevig geaard en met gekruiste armen zet aan om iets lang vol te houden. Dergelijke lichaamshouding geeft het brein het signaal “volhouden”. Er bestaat een mooie cartoon van iemand die met zijn hoofd naar boven gekeerd loopt en zegt : “Zo kan ik niet genieten van een depressie”, zegt hij”. Wij denken over een depressie enkel in termen van een mentale staat, en in termen van dopamine en serotonine. En dat is natuurlijk voor een groot deel juist. Maar mensen die zich bedrukt voelen en een tijdelijk dipje meemaken laten vaak de schouders hangen en ademen oppervlakkig. Hun hoofd is dikwijls naar beneden. Tja, daar beneden zijn weinig uitdagende dingen te beleven. En zo onderhouden ze onbewust hun stemming. Door de omgeving te “verrijken” kun je al een eerste hulp bij dipjes uitvoeren. Kijk omhoog!  Denk aan het beroemde liedje van Ramses Shaffy: “ Kijk omhoog Sammy”. Blijkbaar was Ramses Shaffy een hersenwetenschapper avant la lettre. Hoor maar op https://www.youtube.com/watch?v=17kkL6JTdxw.

Natuurlijk moet een echte depressie medisch goed uitgekiend worden, soms moet er ook medicatie genomen worden. Maar je houding en de context spelen ook hun rol.

Dus een rechtopstaande houding beïnvloedt je stemming. Heb je al opgemerkt dat een winnaar van een sportwedstrijd de armen V-vormig naar boven houdt en zich groter maakt?  Een verliezer maakt zich kleiner en verdwijnt stilaan.

 

Fake it till you become it

Het is altijd te proberen: telkens als je denkt dat je iets niet kunt, doe dan alsof je het kunt. Zet je rechtop en neem een krachtige houding aan. Het werkt in de meeste gevallen. Want je gedrag heeft invloed op je brein.

Dus als je iets belangrijks moet doen is een kleine oefening vooraf van groot belang. Neem 2 minuten voor jezelf en neem een krachtige houding aan. Strek je armen naar boven en vooral, maak je niet kleiner.
Ik doe deze oefening altijd voor een belangrijke lezing. Daarna loopt de lezing dan  als een trein. En die oefening is belangrijker dan een goede inhoud of een groot wetenschappelijk concept.

Oefenen

Belangrijk is dat je de toehoorders niet wil imponeren. Dat is macht en bedrog.

Om de juiste indruk te maken is het van belang om je brein in  de juiste conditie te brengen. Dus niet wat je uitstraalt naar anderen is van het grootste belang, wel wat je tegen jezelf en dus tegen je brein zegt. Dus het gezegde “Fake it till you make it”  is onjuist. Het moet eerder zijn “Fake it til you become it.”  Meer assertiviteit, zelfvertrouwen, optimisme en kracht zijn  dus geen fake-gedrag, maar wel de werking van een optimaal brein.
En dat moet je oefenen. Dat zullen we twee dagen doen in oktober in de cursus: impact van een veerkrachtig brein.

Veerkracht kun  je dus oefenen. Veel succes.


HET OERBREIN

februari 15, 2016
Brain

Scanning of a human brain by X-rays

header3

Ons brein is complex en bestaat uit een aantal structuren. We onderscheiden drie lagen: de neocortex, het emotionele brein en het reptielenbrein.

Ons leven wordt nog altijd voor een groot deel beïnvloed door het reptielenbrein. Denk eens terug aan een dinosaurus. Deze dieren hadden een brein zo groot als een walnoot. En de oermens stamt af van voorouders met dergelijke hersenen. Toch zijn deze oerhersenen een meesterlijk ontwerp.

Deze oerhersenen hebben af en toe acute stress nodig. Dat werd voor de eerste keer indrukwekkend aangetoond door Darwin, de grondlegger van de evolutieleer. Hij heeft de echte functie van stress ontdekt. Die zet aan tot vernieuwing en tot evolutie. Problemen worden opgelost door een goede veerkracht. De meesten hebben een beetje gezonde stress nodig om voldoende uitdaging te hebben en zich goed te voelen.

Dus stress zorgt niet enkel voor overleving, maar ook voor vooruitgang en zelfontwikkeling. Darwin toonde aan dat niet de sterkste of de slimste overleeft, maar wel de soort die zich het gemakkelijkst aanpast aan nieuwe uitdagende omstandigheden. Grote dinosauriërs zijn uiteindelijk uitgestorven, aangepaste soorten hebben de veranderingen die zijn opgetreden overleefd. Wie zich niet aanpast, sterft. Darwin zag dat als een positieve kracht. Niet als een ramp. Dat is de ware evolutie.

De evolutie maakt kleine stapjes, maar zet een sprong voorwaarts als er grote problemen opduiken. Dan worden nieuwe vaardigheden aan het bestaande deel van de hersenen toegevoegd. Dat zou de reden kunnen zijn waardoor aan de rand van de tektonische platen van de aarde de hoogste beschavingen hebben geleefd. We weten dat op die plaatsen het meeste aardbevingen, tsunami’s en uitbarstingen van vulkanen gebeuren. Daar moeten de bewoners zich het snelst aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden. Daar ondergaan de hersenen een snelle evolutie. Hersenen zijn plastisch, ze groeien, ze worden groter.

Door de eindeloze wijzigingen ontstaan de meest aangepaste soorten. We krijgen een duw in de rug. We kunnen ons aanpassen aan nieuwe eisen, evolueren, tot zelfinzicht komen, diepgang bereiken en ons bezig houden met de dingen die er echt toe doen. Enkel bij stilstand, bij het niet willen verlaten van de comfortzone worden stress en burn-out een rampzalig fenomeen. We hebben de veerkracht nodig om te veranderen.

De moderne hersenen die typisch zijn voor de mens hebben zich gedurende onze evolutie razendsnel ontwikkeld. Daardoor zijn ze soms niet meer in staat voldoende controle uit te oefenen op de andere delen van de hersenen. In zware stormen, bij grote veranderingen nemen de oerhersenen nog altijd de controle over. En des te vlugger naarmate we minder veerkracht hebben. Het woord veerkracht geeft mooi weer wat er gebeurt bij een burn-out. Na een verstoring van een stabiel evenwicht ontstaan een trilling (positieve energie) en druk waaraan je je moet aanpassen. Zo kom je aan bij een nieuwe werkelijkheid, wellicht even goed of beter  dan voorheen.

Vooral de storm die in ons lichaam ontstaat bij een burn-out, is echter voor ons reptielenbrein een ideale gelegenheid om het gezag over te nemen. Dan zien we veel onlogica, impulsiviteit en emotionele instabiliteit.

Dus de oerhersenen nemen nogal dikwijls de controle over. En die oerhersenen werken volgens een bepaalde procedure die er ongeveer als volgt uitziet:

 • Ik wil niet wachten, wat ik wil bereiken wil ik nu hebben, onmiddellijk. Ik wil dan niet op lange termijn denken, enkel aan kortstondige onmiddellijke bevrediging. Planning op lange termijn veroorzaakt chaos, hoofdpijn, spierpijn, vluchtgedrag, agressiviteit. Dus geef wat ik wil, nu, onmiddellijk…
 • Ik kan en wil niet denken. Als er een gevaar is kan ik maar vechten om het gevaar te baas te kunnen of helemaal niets doen of maken dat ik wegkom. Andere opties zijn er niet.
 • Ik wil de grootste en de sterkste zijn. Ik wil dominant zijn en de beste stukken voedsel hebben. Delen met behoeftigen, dat heb ik nooit geleerd.
 • Ik wil een territorium, een gebied waar ik en alleen ik de plak zwaai. Indringers zullen genadeloos worden afgemaakt en ik zal af en toe eens proberen een territorium van een ander proberen in te palmen.
 • Ik wil mijn genen zoveel mogelijk verspreiden en wil dus steeds op jacht gaan naar een partner. Dat vult, naast het zoeken van een gepast territorium en voldoende voedsel, mijn leven.
 • Alleen Ik ben perfect, de anderen zijn maar zus of zo.

 

Om deze primitieve impulsen te overwinnen en om te kunnen leven als een volwassen en verstandig mens hebben we een andere deel van het brein nodig, de cortex. En we hebben ook een goede veerkracht nodig. Op 26 mei zullen we het daar uitgebreid over hebben op ons congres. Je kunt al een kijkje nemen op http://www.neuroscience-information-network.be

Stuur een mail naar info@stressmanagement.be en dan kunnen we je exclusieve deelname in orde brengen.

(c) DIFFERENT BVBA

 


HET WERKGEHEUGEN

februari 6, 2016

H

Brain

Scanning of a human brain by X-rays

et merendeel van de informatie binnen via  de oude oerhersenen. Dat is een deel van ons brein waar de oermens op impulsieve en snelle manier besliste of hij moest vluchten, vechten of gewoon zich stilletjes houden. Daarom reageren mensen soms zeer impulsief en dus dikwijls verkeerd, of angstig of woedend.  Gelukkig kunnen we de prikkels even vasthouden en selecteren en zo is een rationele, meer verstandige beslissing en reactie mogelijk. Maar dat wikken en wegen van informatie kost tijd. Het rationele brein, de prefrontale cortex, reageert 5x trager dan ons emotionele brein. Dus zonder korte termijn geheugen zouden we rondlopen zoals kippen zonder kop. Ons brein raakt oververhit en de burn-out is in de maak. Teveel informatie is niet altijd een voordeel. Er moet geselecteerd worden en er moet ook tijd gewonnen worden. Bedankt korte termijn geheugen.

Het werkgeheugen is  een tijdelijke opslagplaats in de hersenen.  Gemiddeld kunnen we zo’n 7 items (plus of min 2) opslaan. En daar dan iets mee doen. We weten ondertussen dat we dat werkgeheugen kunnen trainen en vergroten.

Omdat het  snel vol is wordt de informatie gefilterd. Het kan nieuwe informatie een tijdje vasthouden maar ook informatie terug roepen  vanuit het lange termijn geheugen en die dan opnieuw bewerken en in een aangepaste context plaatsen.

 Wat doet het werkgeheugen?

Het werkgeheugen wordt vooral gebruikt bij actieve denkprocessen, het maken van rekensommen, herinneringen ophalen of het onthouden van een nieuw telefoonnummer of het kenteken van een wagen. Dit helpt ons alweer om betere beslissingen te nemen. Maar er zijn ook onderzoekers die aantonen dat mensen met een goed werkgeheugen kalmer, gezonder, alerter en minder impulsief worden. We kunnen gewoon beter en geduldig plannen.  We kunnen zelfs beter voetballen of autorijden. Als er wat gebeurt, er komt onverwacht een wagen op je af van rechts, dan maakt het werkgeheugen de juiste keuze en je neemt de correcte beslissing. Als het werkgeheugen zwak is nemen we impulsieve beslissingen en dan kan het verkeerd aflopen. Het loont dus de moeite dat werkgeheugen te trainen en onze impulsiviteit wat in toom te houden. Kinderen en volwassen met verschijnselen in de aard van ADHD kunnen er hun voordeel mee doen. Maar iedereen wordt er beter van.

 • Gebruik audiotapes
 • Schrijf veel op
 • Maak checklists  voor terugkerende taken
 • Zoek uit of je vooral visueel of auditief sterk bent of eerder op gevoel reageert
 • Deel informatie en plannen in, en maak er kleine subdoelen van
 • Gebruik vooral veel visuele hulpmiddelen
 • Vraag feedback als je een moeilijke beslissing moet nemen. Zo leer je succesvolle beslissingen herhalen.
 • Als je neiging hebt impulsief te reageren, denk dan even logisch na. Maak bijvoorbeeld een rekensom en reageer dan pas. Je beslissing zal beter zijn. De oude regels, tel eerst tot tien voor je beslist, of slaap er een nachtje over, zijn zo gek nog niet.
 • Er zijn goedkope apps die kunnen helpen. Dure lessen en hulpmiddelen zijn zeker niet nodig
 • En misschien het belangrijkste: beweeg. Recent onderzoek ( vooral de Nederlandse onderzoeker Scherder) bewijst dat bewegen zeer noodzakelijk is en de beste training voor een gezond brain.
 • Luister naar goede muziek. Neuropsycholoog Erik Scherder: Muziek geeft een beter leven – New Scientist
 • Gebruik rituelen en routine
 • Leg de dingen die je gemakkelijk kwijt speelt op een vaste plek
 • Zaken die je vlug vergeet verbind je best met een emotie. De emotie heb je onder controle want je zit in je werkgeheugen maar die emotie haalt de informatie wel terug naar boven.
 • Nooit multitasken, maar dat weten we onderhand al wel.  Focus op één ding tegelijk.
 • Neem voldoende rust en eet gezond met gezonde vetzuren ( omega-3) en blueberrys
 • Lichaamsbeweging – Hardlopen of fietsen kunnen het werkgeheugen vergroten.

(c) DIFFERENT BVBA

Wil je er alles van weten, kom naar ons congres op 26 mei met nationale en internationale sprekers. Daar wordt een ganse dag geoefend over neuroplasticiteit, uitbreiden van werkgeheugen en veerkracht en voorkomen van burn-out.
Stuur een mailtje naar info@stressmanagement.be of neem een kijkje op http://www.neuroscience-information-network.be

 

 


CONGRES : Neuroscience en veerkracht

januari 31, 2016

Recent hebben wij opgemerkt dat veerkracht voor een groot deel gevormd wordt in het brein. Daarom willen we een bijdrage leveren om tot een goed begrip te komen over deze boeiende materie. Op 26 mei organiseren we een groot congres in de historische stad Gent met een aantal zeer gerenommeerde sprekers en ervaringsdeskundigen. Wij willen hier deze informatie aan ons publiek meedelen.

When you’re finished changing, you’re finished. -Benjamin Franklin

Het weegt amper 1350 gram en je loopt er de hele dag mee rond en het bepaalt je leven, je persoon, jouw emoties, je overtuigingen en je gedrag. En dat is jouw brein.  We weten ondertussen wel dat multitasking niet goed is voor ons brein, dat we ook hersencellen in ons hart hebben en dat de fauna van ons maagdarmstelsel  een grote rol speelt, maar toch, wat is dat nu eigenlijk, ons brein? En wat is veerkracht? En hoe helpt ons dat allemaal om een burn-out en andere akelige dingen in ons leven te boven te komen?

Als je het brein van dichtbij kunt bekijken, als je er een doorsnede van kunt maken, dan zijn sommige delen grijs ( de hersenschors) en andere wit. De witte gebieden maken de verbindingen tussen de hersenen mogelijk, maken nieuwe verbindingen en leggen verbanden tussen alle informatie die binnenkomt via de zintuigen. Het brein is een ongelooflijk plastisch orgaan. Voortdurend worden er nieuwe cellen gevormd en sterven er cellen af. En dat is even schrikken. Want tot voor kort dachten we dat ons brein een zeer stabiel orgaan was. Mensen veranderen immers niet vlug van overtuiging. Maar nu weten we dat veel verandering mogelijk is. Met oefening en verzorging.
De kwaliteit van de slaap is daarbij een belangrijk fenomeen.

Overdag komen duizenden indrukken op ons af. Soms erg subtiel. Oogcontact, intonatie van de stem van een gesprekspartner, kleuren die ons direct zijn opgevallen. Tijdens de slaap gaat ons brein hiermee aan het werk. Wat heeft betekenis, wat is louter toeval? Na een nachtje slapen kunnen we dan beter onthouden en begrijpen. We zijn een beetjes slimmer geworden. In studies bij studenten merkten wetenschappers op dat studenten die overdag studeren, een nachtje slapen en dan een test deden, veel betere resultaten hadden dan een andere proefgroep van studenten die onmiddellijk na het studeren een examen moest afleggen.

Tijdens de slaap wordt ons brein “gewassen”, volgens het wetenschappelijk tijdschrift Science. De hersencellen nemen wat af in volume en zo hebben bepaalde lichaamsvloeistoffen ( bloed, lymfe) vrije doorgang. Deze vloeistoffen ruimen dan afvalstoffen op. En de veerkracht neemt toe.

Net als met het opruimen van je bureel is daar rust voor nodig. Het afvoersysteem in het brein is op zijn best op goed gekozen momenten. De giftige eiwitten die zich hebben opgehoopt terwijl het brein maximaal werkt moeten worden verwijderd. De “afval” komt via het bloed in de lever terecht en wordt daar verbrand. Dit mechanisme is zeer actief tijdens de slaap zodat het brein ook tijdens de slaap energie verbruikt.

En het goede nieuws is, je  kunt dat allemaal trainen. Want het hele verhaal van het balnag van de slaap is maar één van de honderden voorbeelden en oefeningen om ons brein goed te verzorgen.

Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het vergt oefening en discipline om je mentale fitheid te vergroten. Wat dat betreft is er niet veel verschil met je fysieke fitheid. Als je de marathon wil lopen ben je er ook niet met een paar keer trainen. Maar aan kleine dingen merk je al snel dat het werkt. Je ziet ineens weer hoe geweldig het leven is, je kunt eindelijk de burn-out voorkomen of oplossen, je kunt bijzondere gesprekken voeren en vrienden vinden, je bent ontspannen.  Kortom,  je leeft graag. Dus veel weten over de werking van ons brein is essentieel om gezond en fit door het leven te gaan. Om veel veerkracht te hebben.

Psychologische veerkracht heeft te maken met het vermogen van een individu om zich  goed aan te passen aan stress en tegenslag, relatieproblemen, gezondheidsproblemen of financiële zorgen. En dit kan je leren.

Veerkrachtige personen ervaren ook negatieve emoties en gedachten, maar ze leren er mee omgaan. Ze veren weer recht en gaan verder na elke tegenslag.

Veerkracht maakt van een persoon die een tegenslag ervaart een vindingrijk persoon. Reeds sedert 1973 zijn er studies bekend van de strategie die bepaalde mensen gebruiken om sneller van ziekte en tegenslag te herstellen, en om een burn-out te voorkomen.

Emmy Werner was een van de eerste wetenschappers de term veerkracht gebruikt in de jaren 1970. Werner merkte op dat sommige  kinderen die opgroeiden in  schadelijke situaties, soms ’veerkrachtig’ reageerden. Ze waren in staat toch goede relaties uit te bouwen en succes te hebben in het leven. Andere kinderen hadden dat vermogen dan weer niet. Neurobiologisch onderzoek toonde aan dat veerkrachtige kinderen meer 5-Dehydroepiandrosterone ( 5-DHEA) aanmaakten zodat de stressrespons werd beperkt en het brein werd beschermd tegen mogelijke schadelijke effecten van een blijvend verhoogde cortisol. Maar ook sociale steun was belangrijk en training. Veerkracht is een krachtige voorspeller van gezondheid en welzijn.

Veel factoren spelen dan een rol:

De mogelijkheid om realistische plannen te maken .
De daadkracht bezitten om die plannen te realiseren.
Een positief zelfbeeld ontwikkelen
Vertrouwen hebben in  eigen krachten en vaardigheden
Goede communicatie
Probleemoplossende vaardigheden
Het vermogen hebben om  impulsen en gevoelens te beheren
Zorgen voor het brein

Inzicht in de werking van ons brein*
Ervaren en verzorgen van positieve emoties

Positieve emoties:

Positivisme en geluk kan dus je gezondheid verbeteren. En dat kan maken dat we liever en langer werken. En dat we minder vlug onder stress staan en minder vlug een burn-out opdoen. Want ongelukkige werknemers melden zich blijkbaar vlugger afwezig op het werk.

Deze resultaten hoeven ons niet te verbazen. En hier roepen we voor een eerste keer de bekende onderzoeker DARWIN ter hulp.  Deze man beschreef de impact van emoties op het voortbestaan van planten, dieren en mensen. In de prehistorie waren negatieve emoties erg functioneel. Stres, angst en woede kwamen van pas als een bedreiging zoals een roofdier op je afkwam. Dan zorgde angst en stress dat je kon vluchten of vechten. Energie werd opgeroepen door het hormoon adrenaline en de organen die je op dat moment niet nodig had werden uitgeschakeld ten voordele van andere systemen die nuttig waren om te overleven. Dus vielen de voortplantingsorganen stil. Men hoeft zich niet snel voort te planten als er een gevaarlijke bedreiging op je af komt, men moet dan stevige spieren hebben. En daar gaat dan de energie naartoe. Naar de spieren. Dus men blijft in zo een systeem niet afwachten tot het gevaar voorbij is, men onderneemt de juiste actie. Altijd de beste optie. En om steeds de beste optie te kiezen heb je veerkracht nodig. Je leert dan van jouw ervaringen en staat weer op om verder te gaan in het leven.

Wat is dan het effect van positieve emoties? Positieve emoties verbreden en verdiepen ons emotioneel spectrum.

Naast woede, angst, stress en de gevolgen ervan zoals een burn-out, ontstaan gevoelens van bevlogenheid, tevredenheid, creativiteit, en geluk.  En later ontstaan dan intellectuele en sociale vaardigheden die een gevecht overbodig kunnen maken.

Dat optimisme en geluk komen van de neurotransmittors serotonine en dopamine, en ook endorfine. Deze stofjes in ons brein leggen nieuwe verbindingen in dat brein.

Positieve emoties verbeteren het afweersysteem, verminderen  het aantal keren dat iemand moet opgenomen worden in een ziekenhuis en bevorderen het herstel na een ziekte.

En al die positieve gevolgen kunnen we bevorderen door goed zorg te dragen voor ons brein. We geven een aanzet op 26 mei. En nadien kun je aan de slag.  Op 26 mei richten we een allesomvattend congres in, “over het positieve impact van een veerkrachtig brein” .
Om een beter ik te worden, een veerkrachtig ik.

We definiëren burn-out en we kijken hoe we veerkracht kunnen inzetten om daaruit te groeien. Wat doen veerkrachtige mensen anders?

Kunnen we veerkracht meten en welke tips kunnen we meegeven?

Dan laten we de specialist van de relatie tussen brein en veerkracht aan het woord, professor Margriet Sitskoorn. Een unieke ervaring. Ze komt speciaal naar België. Zij verteld ons over de neuroplasticiteit, en hoe je “de beste versie van jezelf” kunt worden.

Alles wordt in goede banen geleid door een specialist ter zake.

En Minister van Staat, vroeger minister van tewerkstelling en arbeid en gelijke kansen, mevrouw Miet Smet, sluit af.

En we zorgen nadien ook voor een stevig netwerkmoment.

Tot 26 mei dus.

(c) DIFFERENT BVBA

 

DE SPREKERS

 

9h00: Onthaal met koffie en thee
09h30: opening van het congres door Dirk Coeckelbergh
09h45: Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB “Veerkracht in
bedrijven”
10h00: Dr. Luc Swinnen “Burn-out en het veerkrachtige brein”
11h00: koffiepauze
11h30: Dr. Neuropsycholoog M Portzky “Het meten van veerkracht”
12h30: Round-up van de voormiddag door Dirk Coeckelbergh
12h45: lunchpauze + mogelijkheid tot bezoek Museum Dr. Guislain
13h45: Professor Margriet Sitskoorn “De beste versie van jezelf’
15h15: koffiepauze
15h45: Minister van Staat Miet Smet “Welzijn op het werk, 25 jaar later”
16h00: Afsluiting door Dirk Coeckelbergh
16h15: Receptie en netwerkmoment

 

Alle keynote speakers zijn bestseller auteurs

Wijzigingen in het tijdstip van de presentaties is mogelijk bij overmacht

 

HOE INSCHRIJVEN?

Naam van onze organisatie: Burn-out & the neuroscience of resilience

Titel van het congres: Over de positieve impact van een veerkrachtig brein op het fenomeen burn-out

Website: http://neuroscience-information-network.be/home/

Er is een early-bird korting voorzien bij inschrijving voor 31/03/2016.
De deelnameprijs is dan 260 € excl. BTW.

Vanaf 01/04/2016 geldt de normale deelnameprijs van 290 € excl. BTW
Aan de deur betaal je 320 € excl. BTW

In de deelnameprijs is koffie bij ontvangst en pauzes inbegrepen. ’s middags bieden we een verzorgde broodjeslunch aan, en kun je het museum Guislain gratis bezoeken. Uiteraard een verzorgde congresmap en de slides van de mensen die ons toelating hebben gegeven.

Je kunt dan deelnemen aan alle activiteiten en kennismaken met deze uitzonderlijke sprekers.

Vanaf de derde deelnemer van hetzelfde bedrijf geldt een korting van 20% voor de bijkomende deelnemers.

Wil je nog meer inlichtingen, schrijf een mailtje naar info@stressmanagement.be

Of surf naar de speciale website: http://neuroscience-information-network.be/home/

Op beide adressen kun je op een eenvoudige manier inschrijven. Wacht niet te lang, we hebben reeds heel wat inschrijvingen.

We kijken er naar uit je op 26 mei in Gent te ontmoeten.

Dr. L. Swinnen, Different BVBA

Brain

Scanning of a human brain by X-rays