Het brein kan krimpen als een spons. Oppassen met stress.

april 5, 2017

Het krimpen van het brein

Uw brein kan krimpen als een spons

Chronische stress kan echte mentale en zelfs fysieke aandoeningen veroorzaken. Maar stress kan je brein ook letterlijk laten verschrompelen.  Studies aan de Universiteit van Berkeley en Yale hebben dat aangetoond.

Maar gelukkig werd er ook aandacht besteed aan de manieren om verlies van grijze en toename van witte stof in het brein tegen te gaan.

Steeds meer mensen vallen ten prooi aan stress en burn-out. Op dit ogenblik klaagt ongeveer 63% van de mensen over een te grote belasting en teveel stress op het werk. Vooral de grote dosis informatie die dagelijks op ons af komt via laptop, IPad en GSM of Iphone speelt een rol. Soms moet men ook de arbeidsomstandigheden en voorwaarden aanpassen. En last but not least: door het vele werk kunnen mensen niet voldoende recupereren na het werk en hebben ze onvoldoende tijd om werk en gezin of vrienden harmonisch te combineren. Er is gewoon te weinig tijd. En juist daardoor verzorgen mensen zich niet als ze last hebben van stress.  

Stress treedt op als ons brein “gevaar” detecteert. En ons brein kan de aard van het gevaar niet onderscheiden. De overdaad aan  informatie en het blauw licht dat uit al de schermen komt waar we de hele dag mee omgaan ( computer, laptop, Iphone, TV …) worden door het brein ook gezien als “alarm”. En dan wordt er adrenaline geproduceerd.

Maar wat erger is, ook cortisol wordt aangemaakt. Want ons lichaam wil vechten of wegvluchten uit de gevarenzone. Als de stresssituatie lang blijft aanhouden blijft het cortisolniveau in ons lichaam gevaarlijk hoog.

Een overvloed aan cortisol verandert de structuur van ons brein. De grijze stof (hersencellen) neemt af en de witte stof ( geleiding) neemt toe. Zo wordt er een soort baan geslepen in ons brein. Een feit dat ooit een gevaar was zal daardoor lang als gevaar worden herkend en tegelijkertijd hebben we minder hersencellen om adequaat te beslissen. We weten niet meer goed wat de echte gevaren zijn.

En er is te weinig glucose aanwezig in het brein op dat moment. Want de glucose wordt afgeleid naar de spieren, om klaar te zijn voor het gevecht.

Aanhoudende  stress verandert de structuur van ons brein: te veel witte hersenstof en te weinig hersencellen ( grijze hersenstof). Informatie wordt dan minder goed opgeslagen en situaties worden vlugger als gevaar aanzien want we kunnen ze niet meer juist inschatten. Zo geraken we helemaal van ons melk.

Maar erger nog, wanneer de hoeveelheid neuronen in de prefrontale cortex afneemt, zullen mensen zeer vlug angstig worden. Dan ligt een burn-out op de loer. Want cortisol doet de verbindingen tussen verschillende neuronen afnemen en de bestaande verbindingen worden losser (Yale University).  Plannen, beslissen, deleten en opslaan van informatie worden dan moeilijker…en zo kunnen we dan nog moeilijker omgaan met een overvloed aan informatie. We zitten in de val. Het brein brandt. Onze impulsen zijn niet meer onder controle.

Normaal kan onze hersenschors controle uitoefenen over alle impulsen in ons brein. De hersenschors is de CEO van het brein. Maar die CEO is nu wel erg aan het vermageren. Hij kan zijn werk niet meer doen. Hij is zelf overwerkt. Inschatten van informatie op een adequate manier lukt niet meer. Dan krijgt ons oerbrein de overhand. Dan neemt het angstreflex of de woede in ons ongeremd toe. En zo ontstaan woede, angst en overprikkeling.  

Dus moeten we aan de slag.

Oefenen van ons oordelend vermogen ( RET)

Impulsbeheersing

Gezonde voeding ( afwisselende voeding met veel omega-3 vetten)

Enriched environment

Wandelen ( 10 000 stappen)

Wandelen in open lucht

Eens bezig zijn met kunst of cultuur

Lees een boek

Bezoek een museum

Oefen het werkgeheugen ( puzzelen, hoofdrekenen..)

Omgaan met angst en woede

Niet uitstellen

Geen multitasking

Zet de beeldschermen op tijd af en vermijd blauw licht zoveel als mogelijk

Slaap voldoende

 

(c) Different BVBA

Brain

Scanning of a human brain by X-rays


EAT THE FROG

januari 16, 2017

Ken je het verhaal van de kikker?  Als je elke ochtend meteen na het opstaan zo’n vieze groene levende kikker eet, weet je dat het ergste wat je die dag kan overkomen al voorbij is.  ( Marc Twain) Dan heb je weinig te vrezen van uitstelgedrag .

Als je kunt kiezen: eet dan het minst lekkere gerecht eerst, of doe de moeilijkste taak eerst. Dan kan het alleen nog beter worden.

Je  kent het wel:  er zijn tientallen belangrijke zaken te doen maar allerlei minder belangrijke dingen lijken om jouw  aandacht te schreeuwen.

Taken uitstellen (procrastinatie) is een bijzonder goed gekend fenomeen. En één van de oorzaken van burn-out. Maar wist je dat er even vaak een drang bestaat om een opdracht onmiddellijk uit te voeren (precrastinatie)? Veel mensen  kiezen om zo snel mogelijk met een opgelegde taak te beginnen, zodat men de last vlug achter zich kan laten, ook al kost dat meer zweet en moeite. Men begint dan aan kleine taken en niet aan de dingen die er echt toe doen. Het vakblad Psychological Science liet een boeiend experiment uitvoeren. Een aantal studenten mochten kiezen: aan het begin van een parcours een emmer oppikken en die helemaal naar het einde brengen, of een emmer nemen die vlakbij het einde van het parcours stond. Toch kozen de meeste studenten de eerste optie en ze legden dus een langere weg af met de zware emmer.

Dat was precrastinatie. Men dacht niet na en wou zo snel mogelijk aan de slag. De uitleg luidde als volgt: ‘Ik wilde de taak zo snel mogelijk van de baan hebben. Dat geeft rust’.  En daarom snelle de meeste mensen die een opleiding volgen tijdens de pauze naar buiten met hun Iphone in de hand. Even de mail controleren, die opleiding loopt niet weg!

De drang om een opdracht aan te vatten is hier niet te onderdrukken. Maar zo blijven de zaken die echt belangrijk zijn liggen, zowel bij pro- als bij precrastinatie.  Men focust op de verkeerde activiteiten.

Daarbij is een precrastinator voortdurend bezig met mails te beantwoorden op het werk, telefoons te doen, te ordenen,  kortom, men is voortdurend aan het werk maar toch doet men niets belangrijks. Men betaalt rekeningen te vroeg, en men koopt spullen vlug en impulsief. Maar men doet enkel de dringende zaken. Academici klagen over de dwang om jaarlijks veel  en snel te publiceren.  Veel publiceren, dikwijls ten koste van de kwaliteit, bevordert de ranking van de academicus in de tijdschriften en dit helpt bij zijn carrière.

Maar uiteindelijk zal de academicus dan toch goed werk moeten afleveren. Dat vergt focus en aandacht. En tijd. En dan moet je goed uitgeslapen zijn. Slechte politieke beslissingen worden meestal genomen tijdens nachtelijke vergaderingen. Men wil verlost zijn van de mentale ballast en zo levert men meer inspanning dan eigenlijk nodig. Men denkt gewoon niet na. Men maakt geen planning en zo raakt men overwerkt.

Uitstelgedrag brengt lange termijn doelen in gevaar. Als voorbeeld kun je de man of vrouw nemen die graag een 10tal kilo’s wil afvallen. Dat vergt wel eventjes doorbijten.

Daarom: schrijf je nog in voor ons symposium voor 31/01/2017. Een mooie korting is de beloning. Klik hier: https://goo.gl/4SYtwK

(c) Different


Gouden tips voor je brein

november 29, 2016

Hoe kun je de aanmaak van nieuwe hersencellen stimuleren?

De productie van nieuwe hersencellen – neuronen – stopt nooit bij de mens.  Dat heet ‘neurogenese’. Het meest opwindende deel van ons brein als het gaat om neurogenese is de hippocampus. Een structuur midden in de hersenen. De hippocampus  is belangrijk is voor het leren, het geheugen, en de emoties. Men neemt aan dat wij mensen alle neuronen waarmee we zijn geboren uitwisselen voor nieuwe neuronen. En deze nieuwe neuronen blijven ook nieuwe verbindingen te vormen met andere hersencellen.

We blijven dus leren, als het are tot de laatste dag.

 1. Vermijd routine. Ons brein heeft verandering nodig. Door routine te vermijden ontwikkelen we nieuwe neuronen. Ons brein is dus goed gewapend om de snelle verandering in deze VUCA wereld aan te kunnen. Maar dan moeten we regelmatig nieuwe activiteiten ontwikkelen zoals een taal leren, op reis gaan, misschien eens van job veranderen…
 2. Bombardeer echter je brein niet met teveel informatie. Want dan is de snelheid van aanmaak van verbindingen en nieuwe neuronen niet hoog genoeg en dan ontstaat angst. Dus vermijd onnodige smalltalk en futiele details. Volg de actualiteit maar kijk geen 10 maal per dag, volg je e-mail maar één keer per dag en zorg voor afwisseling en kleur.
 3. Beweeg! Een zittend leven is moordend, letterlijk en figuurlijk. Je wordt er dommer van. Beweging heeft een directe correlatie met de aanmaak van nieuwe neuronen. Sus toch de 10000 stappen per dag
 4. Zorg voor goede sociale contacten en een rijk sociaal leven. Sommige stofjes in het brein worden dan aangemaakt. Oxytocine en dopamine. En dat is goed voor de aanmaak van nieuwe hersencellen.
 5. Vermijd medicatie zoals slaapmiddelen en cortisol, indien niet echt nodig.
 6. Tegenwoordig is er veel aandacht voor het microbioom, ons tweede brein. Men denkt dat de microben in ons darmstelsel communiceren met ons brein. We verzorgen dus best ons voedsel. Rijk aan omega 3 vetten en vezels en zo weinig mogelijk antibiotica. Dat domein van onderzoek staat in zijn kinderschoenen maar in ons taalgebied hebben we wereldbefaamde onderzoekers.

  (c) Different BVBA Congres: How to survive in a VUCA world with your brain in mind
  20/04/2017 http://www.stressmanagement.be


MINDSET

oktober 12, 2016

Waarom willen we gelijk halen, ook al hebben we ongelijk? Want we weten dat verschillende mensen verschillende overtuigingen hebben. Veel mensen zouden liever sterven dan van overtuiging te veranderen. Kijk maar eens naar het politiek gekibbel op dit moment.

Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Het antwoord ligt in ons brein. Een goed brein met veel cognitieve reserve bouw je maar uit samen met een onderzoekende mindset.  Ben je nieuwsgierig, geniet je van nieuwe informatie en kennis.?  Wil je een onderzoek tot een goed einde brengen zonder je te  laten hinderen door belemmerende overtuigingen?  Beschouwde je je als een zwakkeling omdat je van idee verandert?  Heeft  verkeerd zijn iets met slecht of goed te maken, of durf je daar eerlijk voor uit te komen?

Een voorbeeld van dergelijke mindset vinden we ook bij Galilei terug. Galilei beweerde dat de aarde om de zon heen draaide en niet omgekeerd. En dat kwam niet overeen met de opvatting van de toenmalige kerk.  In oktober 1632 werd Galilei opgeroepen om te verschijnen voor de kerkelijke rechtbank in Rome om zich te verantwoorden. Hij werd bedreigd en onder huisarrest geplaatst.  Uiteindelijk is het voor Galilei goed afgelopen. Maar ook hij heeft moeten betalen voor zijn verlangen om de waarheid te kennen.

Toch is dergelijk verlangen een kenmerk van een gezond brein. Zo bouw je cognitieve reserve op.

Indien we  als individuen en als samenleving vooruit willen komen hebben we  een beter inzicht in onze mindset nodig. Dus niet zozeer kennis van retoriek of economie, maar inzicht in onze gevoelens en vooroordelen. Kijk naar de politiek en kijk eens wat overheerst. Is dat inzicht en kennis of zijn het eerder vooroordelen en emoties? Zie je daar een mentaliteit van onderzoeker, nieuwsgierigheid  en een open geest?  Wil men toegeven als men  eens verkeerd is?

Een onderzoekende mindset is steeds op zoek naar nieuwe feiten. En feiten die niet door vooroordelen worden gevormd. Dan zal ons gevoel van geluk, efficiëntie en collegialiteit toenemen. Dan zullen we het aantal burn-outs zien dalen.

Bovenstaande is een voorbeeld  van zogenaamde “motivated reasoning”.  Motivated reasoning is de onbewuste neiging van mensen om nieuwe informatie te doen passen bij een doel dat men wil bereiken. Afwijkende resultaten zullen dan wel slecht zijn of voortkomen uit niet goed opgezette studies, denken ze.

Ik zie soms in trainingen dat mensen in weerstand gaan wanneer we als trainer onze mening durven zeggen. Want soms klopt dat niet met hun bestaande vooroordelen. Die weerstand komt dan voort van de “motivated reasoning”.

Het is juist een kenmerk van een open, verkennende en leergierige geest open te staan voor alle nieuwe argumenten en daaruit een eigen  mening te distilleren.  Dus “motivated reasoning”  verklaart soms onzinnige waarneming. Onze emotie, ons doel verklaart onze waarneming, ten koste van de objectiviteit. En daar speelt het brein weer een cruciale rol.

Een mindset waarin  bezorgdheid en onderzoek primeert speelt een grote rol. Deze mindset wordt gevormd door een aantal chemische producten die in ons brein worden aangemaakt: oxytocine, serotonine, dopamine, endorfine. We zullen het daar nog over hebben. En op 20/04/2017 kun je er alles over vernemen op het congres in Gent.

(c) DIFFERENT BVBA


NIEUW GROOT CONGRES OP 20/04/2017

oktober 9, 2016

Onze omgeving stelt nieuwe eisen aan ons, en aan ons brein. Het is van belang dat ons brein veerkrachtig en fit is om gezond en actief te blijven. Om langer te kunnen functioneren, met passie.

Daarom organiseren we nu reeds ons tweede congres waar vooraanstaande wetenschappers ons komen vertellen hoe we succesvol kunnen zijn in deze wereld, met aandacht en respect voor ons lichaam en ons brein.

Zo kunnen we ook op latere leeftijd nog fit en gezond  zijn. Onze mentale fitheid, hoe bouwen we die op en hoe onderhouden we die?

Graag willen we je wat uitgebreide informatie bezorgen.

Het congres heet: “HOW TO SURVIVE IN THE VUCA-WORLD WITH YOUR BRAIN IN MIND”

Een dure titel, we weten het. Maar we hadden graag een totaal vernieuwde insteek aangeboden over burn-out, stress en veerkracht en de relatie met het brein. We hebben daarom beroep gedaan op nationale en internationale zeer befaamde sprekers. Mensen die een publiek kunnen boeien. Ook hebben we alle sprekers gevraagd nu eens niet met definities en cijfers voor de dag te komen. Maar wel met praktische oplossingen, instrumenten en oefeningen.  En alle sprekers zijn autoriteiten op hun domein. We hebben ons echt noch kosten noch moeite gespaard.

Na het succes van 2016 zijn we er zeker van: in 2017 wordt het nog spitanter.

 

PROGRAMMA

9h00 – 9h30: onthaal met koffie en ontbijtkoeken

9h30 – 9h45: start congres – Dirk Coeckelbergh

9h45 – 10h20: ’Werken in de VUCA-wereld’ – Fons Leroy

10h20- 11h20: ’De impact van een veerkrachtig brein’ – Dr. Luc Swinnen

11h20-11h40: koffiepauze

11h40-12h40: ’Individuele verschillen en veerkracht’ – Prof. Filip De Fruyt

12h40 – 14h00: lunch

14h00 – 15h15: Keynote:  ’Hou je brein fit’ – Prof. Erik Scherder

15h15 – 15h45: koffiepauze

14h45 – 16h15: ’Hoe pakken we deze nieuwe realiteit efficiënt aan’ – Dr. Tom Jacobs

16h15 – 16h30: afsluiting congres – Dirk Coeckelberg

16h30 – 17h30:  netwerkreceptie

 

INSCHRIJVEN

 

Het congres vindt plaats op 20 april 2017. Wees er op tijd bij om aanwezig te zijn op dit uniek congres. Deze sprekers nog eens samenbrengen zal wellicht later niet meer mogelijk zijn.

Op dit congres wordt naadloos de werking van het brein in het ontstaan van een beter ik benadrukt en verklaard.

Momenteel geldt het early bird tarief. Als je nu inschrijft, kan je genieten van de vroegboekkorting. Je betaalt dan slechts 295 € excl. btw ipv het gewone tarief van 325 € excl. btw.

Voor de lezers van deze nieuwsbrief hebben we nog een extra verrassing. Wie nu inschrijft met de code NIN-VUCA-WDI  krijgt nog een extra korting van 10 euro. Vermeld dan de code op je mail en wees er tijdig bij. Plaatsen met korting zijn beperkt. 

Voor bijkomende inlichtingen en inschrijving kun je natuurlijk terecht op volgende mail: info@stressmanagement.be 

 

Wij nemen dan onmiddellijk contact met je op.

 

WAAR VINDT HET CONGRES PLAATS?

Het congres vindt plaats op 20 april 2017. Wees er op tijd bij om aanwezig te zijn op dit uniek congres. Deze sprekers nog eens samenbrengen zal wellicht later niet meer mogelijk zijn.

Op dit congres wordt naadloos de werking van het brein in het ontstaan van een beter ik benadrukt en verklaard.

Momenteel geldt het early bird tarief. Als je nu inschrijft, kan je genieten van de vroegboekkorting. Je betaalt dan slechts 295 € excl. btw ipv het gewone tarief van 325 € excl. btw.

Voor de lezers van deze nieuwsbrief hebben we nog een extra verrassing. Wie nu inschrijft met de code NIN-VUCA-PLS krijgt nog een extra korting van 10 euro. Vermeld dan de code op het inschrijvingsformulier en wees er tijdig bij. Plaatsen met korting zijn beperkt. 

Voor bijkomende inlichtingen en inschrijvingen kun je natuurlijk terecht op de volgende mail:  info@stressmanagement.be

 

ONZE SPREKERS

 

Bijkomende informatie over de sprekers:

Klik hier: Onze sprekers

 


Lach ik omdat ik gelukkig ben of ben ik gelukkig omdat ik lach?

augustus 28, 2016

BEN IK OPGEWEKT OMDAT IK LACH OF LACH IK OMDAT IK OPGEWEKT BEN?

Een van mijn cursisten volgt dansles, om zich te ontspannen. Eens geen yoga of Tai Chi, maar “iets” anders. Ze is opgetogen. Ze groeit en beweegt zich vol gratie. En daardoor voelt ze zich goed. Ze beleeft er gewoon plezier aan, ze toont zich en praat ongedwongen tegen iedereen. En dat gelukkige gevoel kan ze ook ervaren als ze niet op de dansvloer staat. Gewoon door zich even terug te trekken en een paar danspasjes te doen. Na dergelijke voorbereiding durft ze alles aan: sollicitaties, spreken voor een groep, netelige discussies aangaan…

Duizenden boeken zijn er al geschreven over de verbinding lichaam en geest. Denk je eerst en voel je je daarna iets of vormt je lichaam met zijn posture en gebaren een bepaalde gedachte in je brein? We zullen ons er niet suf over denken, maar de manier van bewegen, van voelen en doen, en ook de omgeving waarin je leeft, veroorzaakt een bepaalde manier van denken. Be je gelukkig omdat je lacht of lach je omdat je gelukkig bent?

De psycholoog William James ( 1842 – 1910) was een merkwaardig iemand en kan als de grondlegger gezien worden van de Amerikaanse psychologie. Bovengenoemd citaat is één van hem. Hij ging er dus van uit dat lichamelijke sensaties emoties en gedachten veroorzaken en niet andersom. Handelen  en bewegen veroorzaakt een bepaalde stemming en die stemming veroorzaakt denken en doen.

Dat dit dikwijls waar en juist is weten we. Onlangs lazen we nog een “drama” in de kranten. “Sterspeler Lionel Messi miste de eerste penalty voor de Argentijnen. Hij liet na afloop weten dat hij stopt als Argentijns international.” Maar bekijk eens de lichaamstaal van Messi. Als toeschouwer weet je gewoon dat hij zal missen. Waarom mist een speler van dit kaliber, met zijn aanhoudende training en al het geld dat er tegen aan gegooid wordt, dan de cruciale doeltrap? Misschien toch wat beter letten op zijn lichaamstaal.

Dat idee druist in tegen vele moderne theorieën. Vele psychologen gaan er van uit dat we een onproductieve gedachte oproepen en ons dan slecht beginnen voelen. Volgens James is dat de onjuiste volgorde. Je kunt ook zeggen: beweeg je goed, en de positieve krachtige gedachten komen dan wel vanzelf. Nu, deze discussie over het geslacht der engelen gaan we hier niet voeren. Maar wat we wel aannemen is dat James en na hem nog vele onderzoekers hebben aangetoond dat bewegen, praten, gezichtsexpressies ook gedachten veroorzaken. Men neemt meer en meer aan dat we eerst doen en dan denken. Ook de omgeving waarin we leven is belangrijk.

Enkele voorbeelden

 • Probeer eens boos te kijken en ga daarna na wat je denkt. Vele mensen worden negatief na enkele seconden boos kijken.
 • Doe eens een lezing in het openbaar met hangende schouders. Je publiek valt in slaap. Ook al is je lezing nog zo goed onderbouwd en voorbereid, je zult een houding moeten aannemen die kracht uitstraalt of men gelooft je niet.
 • Kijk eens naar de gelaatsuitdrukking van een boos of verdrietig iemand. Voordat je het door hebt beginnen jouw spiegelneuronen te reageren en je ziet er ook boos of verdrietig uit. Met de bijhorende gedachten. Negatieve emoties worden uitgelokt door bepaalde gelaatsexpressies die samengaan met die emoties. In Japan is een onderzoek gebeurd waar men water druppelde op de traanbuisjes van proefpersonen. Na het indruppelen van het water voelden de proefpersonen zich verdrietig
 • Klem een pen in de mond. Dat imiteert glimlachen. En wat denk je nu?
 • Ken je nog het beroemde liedje van Ramses Shaffy “Sammy”: “Sammy loop niet zo gebogen
  denk je dat ze je niet mogen, waarom loop je zo gebogen Sammy ? “
 • We weten nu dat botox onze emoties remt omdat bepaalde spieren in je gelaat een tijd niet meer goed kunnen werken. Ik heb dit voor een eerste keer uitgebreid gelezen in een boek van Margriet Sitskoorn. Ze beschreef dat bij sommige mensen die ongeremd woedend kunnen worden soms botox wordt ingespoten als tijdelijke therapie. De woede van de met botox geïnjecteerde persoon zal afnemen ( Passies van het brein, M. Sitskoorn). M. Sitskoorn documenteert een studie van een onderzoeker, Murad Alam. Botox injecties zijn bedoeld om kraaienpootjes en gelaatsrimpels te doen afnemen of te verminderen. Daardoor vermindert de expressie van de spieren die samentrekken bij woede en zo vermindert ook de woede zelf.
 • En wat meer is, daardoor zien andere mensen je woede niet en ze beginnen je meer te appreciëren ( facial-feedback hypothese). Maar een botox injectie is niet alleen effectief tegen rimpels en kraaienpootjes in je gelaat. Het helpt dus bij ongeremde woede maar tegelijkertijd kun je ook minder oprecht vrolijk voelen. Je woede is minder maar je glimlach ook. Dus misschien toch maar eens nadenken voor je je laat inspuiten met botox. Omhels je rimpels! En ontwikkel meer begrip en inschikkelijkheid. Want een botox-gelaat geeft in vele gevallen een gevoel van onverschilligheid. Of de mensen zien en voelen dat toch zo. En denken er dan zo over!
 • Probeer eens een onverschillig gelaat te bekijken. Wat denk je nu?
 • Wat denk je, wat voel je als je op het nieuws weer de zoveelste herhaling van ongehoorde menselijke ellende ziet? Dus beter wat minder TV kijken. Niet omdat je daaraan niet mag denken, aan al die ellende. Maar het zien veroorzaakt subtiele veranderingen in je gelaatsspieren en je gaat je terneergeslagen voelen en er naar handelen. Kijk naar het nieuws, maar alle herhalingen en duidingen zijn echt niet nodig.
 • “Harde” boeken of films hebben eenzelfde effect.
 • In de film en het boek “The Secret” onthult men “het geheim van voorspoed”. Een mens kan alles krijgen, als hij de “Wet van Aantrekking” toepast. Je kunt alles doen of zijn wat je maar wilt. Je moet je erop toeleggen alleen te denken aan wat je wilt, en niet aan wat je niet wilt. Negatieve gedachten en emoties blokkeren het goede dat uit het universum naar je toe wil komen. Deze film en dat boek is een ongehoorde hype ( geweest). Wat denk jij daarvan? Ik in elk geval geloof er niet in.

 

Wat leren we daar nu uit?

Dick Swaab schreef ooit zijn bekende boek “Wij zijn ons brein”. Maar die bewering lijkt niet volledig te kloppen. Er is ook beïnvloeding door de houding en de expressie van ons lichaam. Onze non-verbale communicatie speelt een grote rol in het ontstaan van ons denken en dus van de verbindingen tussen onze hersencellen. Niet voor niets steken de  winnaars van een of mensen die een grote prestatie leveren de armen juichend in V-vorm in de lucht. Daarbij spreiden ze de armen wijd open en stralen ze intens genoegen en kracht uit.  Kijk eens naar een quiz op TV. Dan kun je de slimste mens ter wereld worden. Maar wat opvalt is de houding van iemand die een goed antwoord weet. Als je weet in welk werelddeel Noorwegen zich bevindt en je bent snel genoeg krijg je maar liefst 200 punten. En dan springen de mensen met het juiste antwoord op en neer van vreugde en steken de armen  in de lucht. Tja, waarom zouden deze programma’s zoveel succes hebben.?

Maar deze kennis kunnen we natuurlijk ook gebruiken om moed en zelfvertrouwen te hebben voor we iets belangrijks aanvatten. Voor een belangrijke speech kun je je enkele minuten concentreren op je houding, rechtop gaan staan en diep ademen en ontspannen. Al wat je nadien zult zeggen komt geloofwaardiger over en je beleeft er zelf meer plezier aan. Deze paar minuten zijn even belangrijk als een goede voorbereiding van de inhoud van de speech. Je moet uitstralen wat je zegt.  Ook op examens en sollicitaties. Zo wordt je zelfverzekerd.

Een krachtige houding betekent meer zelfvertrouwen. Er ontstaan nieuwe verbintenissen en stilaan wordt een moeilijke opdracht een gemakkelijke klus. Het blijft natuurlijk altijd nodig dat je je goed voorbereidt, maar de mentale voorbereiding is van even groot belang. In de topsport weet men dat. De topsporters zijn meestal extreem getraind. Maar indien ze deze mentale inspanning verwaarlozen zullen ze de top niet halen.

Let wel op. Hier wordt niet beweerd dat je bij een sollicitatie of een spreekbeurt een arrogante, machtige houding moet aannemen. Je moet het vooraf even doen zodat je je zelfzeker voelt. Het gaat niet om de anderen te overbluffen. Maar je moet wel aantonen dat je je verhaal zelf gelooft, dat je erachter staat. Het is ons hier niet om de top te doen, wel om het beste van onszelf te tonen. Daar hoort lichaamshouding, ademhaling en expressie ook bij.

Wat verder ook belangrijk is: we hebben spiegelneuronen. Dit zijn cellen in ons brein die het gedrag van anderen nabootsen. We zien de kleine veranderingen in de non verbale communicatie en we ontwikkelen een zelfde stemming als de anderen. Wees je je daar altijd bewust van.

En kies je omgeving zorgvuldig uit. Wat een rijke omgeving zet aan tot een rijk pallet van lichamelijke expressies. Dat genereert emoties en gedachten en…Nieuwe hersencellen.

Dankzij een juiste lichaamshouding kun je je brein veranderen.

Vergeet dus houding, ademhaling en omgeving niet te verzorgen naast de juiste denktechnieken.


BREIN EN GEDRAG

augustus 13, 2016

Is het nu geest en lichaam of lichaam en geest?

We lezen en horen veel boeken en uiteenzettingen in de aard van “ Je bent je brein” of “ Je brein veroorzaakt je gedrag”.  Maar heb je er al bij stilgestaan dat het omgekeerde ook waar is?  De context waarin we leven is van even groot belang. Een brein werkt niet zomaar vanzelf, het is geen machine of computer. Een brein heeft een lichaam, een context en gedrag nodig. Of je nu in gesprek gaat, een lezing of een presentatie moet houden voor een volle zaal: we komen iedere dag nieuwe sociale uitdagingen tegen. Gelukkig maar! Want zo vormen we nieuwe hersencellen en zo geven we een betekenis aan de dingen. Er zijn veel fascinerende verbindingen tussen lichaam en geest.  En die verbindingen nemen toe als we in een “rijke omgeving” leven.

Embodied cognition

Embodied cognition is de overtuiging dat veel kenmerken van het menselijk brein worden  gevormd door aspecten van de omgeving.  Onze hersenen bepalen ons gedrag maar het omgekeerde is ook waar. Nieuw gedrag genereert nieuwe hersencellen en verbindingen.  Daarom is het nuttig in een omgeving te leven die zeer rijk is aan afwisseling. Een mooie foto op het bureau, een wandeling door de natuur, een museumbezoek of het leren van een nieuwe taal of muziek beluisteren verrijken onze omgeving. Het zijn allemaal goede technieken om vroegtijdige degeneratie van het brein te vermijden. Babbel er op los, doe iets ongewoon of onverwachts en hou je zintuigen op scherp. Dus laat je zintuigen eens nakijken of je gehoor of  zicht niet verminderd zijn. Goede zintuigen zijn goed voor je brein. Als alles goed gaat zul je meer hersencellen vormen en de geleiding tussen de hersencellen zal vlotter verlopen.

Een krachtige houding

Ook de houding die je aanneemt is van belang. Een zelfzekere houding, stevig geaard en met gekruiste armen zet aan om iets lang vol te houden. Dergelijke lichaamshouding geeft het brein het signaal “volhouden”. Er bestaat een mooie cartoon van iemand die met zijn hoofd naar boven gekeerd loopt en zegt : “Zo kan ik niet genieten van een depressie”, zegt hij”. Wij denken over een depressie enkel in termen van een mentale staat, en in termen van dopamine en serotonine. En dat is natuurlijk voor een groot deel juist. Maar mensen die zich bedrukt voelen en een tijdelijk dipje meemaken laten vaak de schouders hangen en ademen oppervlakkig. Hun hoofd is dikwijls naar beneden. Tja, daar beneden zijn weinig uitdagende dingen te beleven. En zo onderhouden ze onbewust hun stemming. Door de omgeving te “verrijken” kun je al een eerste hulp bij dipjes uitvoeren. Kijk omhoog!  Denk aan het beroemde liedje van Ramses Shaffy: “ Kijk omhoog Sammy”. Blijkbaar was Ramses Shaffy een hersenwetenschapper avant la lettre. Hoor maar op https://www.youtube.com/watch?v=17kkL6JTdxw.

Natuurlijk moet een echte depressie medisch goed uitgekiend worden, soms moet er ook medicatie genomen worden. Maar je houding en de context spelen ook hun rol.

Dus een rechtopstaande houding beïnvloedt je stemming. Heb je al opgemerkt dat een winnaar van een sportwedstrijd de armen V-vormig naar boven houdt en zich groter maakt?  Een verliezer maakt zich kleiner en verdwijnt stilaan.

 

Fake it till you become it

Het is altijd te proberen: telkens als je denkt dat je iets niet kunt, doe dan alsof je het kunt. Zet je rechtop en neem een krachtige houding aan. Het werkt in de meeste gevallen. Want je gedrag heeft invloed op je brein.

Dus als je iets belangrijks moet doen is een kleine oefening vooraf van groot belang. Neem 2 minuten voor jezelf en neem een krachtige houding aan. Strek je armen naar boven en vooral, maak je niet kleiner.
Ik doe deze oefening altijd voor een belangrijke lezing. Daarna loopt de lezing dan  als een trein. En die oefening is belangrijker dan een goede inhoud of een groot wetenschappelijk concept.

Oefenen

Belangrijk is dat je de toehoorders niet wil imponeren. Dat is macht en bedrog.

Om de juiste indruk te maken is het van belang om je brein in  de juiste conditie te brengen. Dus niet wat je uitstraalt naar anderen is van het grootste belang, wel wat je tegen jezelf en dus tegen je brein zegt. Dus het gezegde “Fake it till you make it”  is onjuist. Het moet eerder zijn “Fake it til you become it.”  Meer assertiviteit, zelfvertrouwen, optimisme en kracht zijn  dus geen fake-gedrag, maar wel de werking van een optimaal brein.
En dat moet je oefenen. Dat zullen we twee dagen doen in oktober in de cursus: impact van een veerkrachtig brein.

Veerkracht kun  je dus oefenen. Veel succes.