Wat is Flow?

april 5, 2007

kim_gevaert2.jpgFlow is een belangrijk concept in de zogenoemde positieve psychologie, waarvan Csikszentmihalyi (naast Martin Seligman) de belangrijkste proponent is. Flow wordt zo genoemd omdat enkele personen die door Csikszentmihalyi werden geïnterviewd voor zijn in 1975 verschenen boek over Flow het bij wijze van metafoor hadden over een “stroom die hen meevoerde”. In die zin is de term “Flow” niet gerelateerd aan de uitdrukking “go with the Flow”, die betekent dat men zich conformeert aan hetgeen anderen doen. ( WIKIPEDIA).

lees meer over Flow