Overwork can kill

maart 28, 2008

De term workaholic werd uitgevonden door de Amerikaanse schrijver Wayne Oats. Hij voelde zich verslaafd aan zijn werk, zoals anderen verslaafd zijn aan alcohol, wat hij vertelt in zijn autobiografie “Bekentenissen van een workaholic”. De term is in de Verenigde Staten aangeslagen en is nu gemeengoed geworden. Ook in België zijn er waarschijnlijk meer workaholics dan men denkt… Men kan ze herkennen aan hun blackberry’s, laptops en draagbare telefoons die overal mee worden gesleept. Het is belangrijk te weten of men het slachtoffer is van de werkdruk die door het bedrijf wordt uitgeoefend of eerder het slachtoffer van  zichzelf. Wellicht speelt het bedrijf een belangrijke rol bij het ontstaan van een gedrag van de workaholic. Maar veel werken hoeft niet noodzakelijk een verslaving te zijn. Zolang er maar een evenwicht is tussen beroepsleven en het gezin- en sociale leven. Men spreekt pas van een workaholic wanneer iemand al zijn energie in één activiteit steekt: het werk. Psychiaters spreken dan van een verslaving, een obsessie of zelfs van een angstsyndroom. Het werk is dan een uitdaging die een hevige maar kortdurige bevrediging geeft. Na een zekere tijd hebben deze verslaafden angst voor het weekend en de vakantie. Het is alsof men van een verslaafde zijn product afneemt. Net als alcohol- of drugsverslaafden vertonen ze dervingverschijnselen en een hevige angst. En een ondragelijke stress. Het is dus van belang dat de relatie met het werk wordt veranderd.

We weten het al jaren, de stress die gepaard gaat met vele uren overwerk kan nefaste gevolgen hebben. Japanners kennen dit fenomeen al onder de naam Karoshi. In 2002 presteerden 20% van de Japanse mannen meer dan 80 overuren per maand. Het waren vooral dertigers. Men denkt dat dit   143 doden kostte.

Maar ook bij ons verschijnen meer en meer studies die aantonen dat overwerken de gezondheid schaadt. Te veel werken heeft allerlei nare gevolgen zoals slechte prestaties. Alhoewel men vele uren bezig is presteren deze overwerkers minder dan hun collega’s die normale uren kloppen. The national sleep foundation toonde onlangs aan dat dat late werkers overdag minder presteren en een gevaar vormen op de weg. Ze veroorzaken meer ongevallen en vallen meer in slaap achter het stuur. Vele kenniswerkers nemen werk mee naar huis of werken in het weekend. Ze verwaarlozen hun sociale relaties en hun kinderen en lijden aan slaaptekort en zijn verslaafd aan hun werk en de attributen die erbij horen. je kent ze wel, de mensen die op hun vakantiewerk arriveren met de laptop al klaar om te werken  en de blackberry in de hand. Ze liegen tegen hun dierbaren dat ze te moe zijn om mee te doen aan de vakantieactiviteiten. Wanneer dan iedereen weg is kunnen ze weer lekker werken. Een verslaving aan werk is even erg als een verslaving aan drugs. Workaholics veronen een aantal kenmerken. Lees ze hier.


Stress en slapen

maart 28, 2008

 Sporten en beter slapen

Mensen die beginnen met lopen geven over het algemeen zeer snel een verbetering aan van hun slaapkwaliteit. Wanneer ze een half uur trainen slapen ze over het algemeen 30 minuten meer en daalt de inslaaptijd. Ook worden ze minder wakker tijdens de nacht. En wat meer is, overdag piekeren ze minder en voelen ze zich fitter. Wetenschappelijke studies tonen aan dat ook bij goede slapers nog winst kan geboekt worden. Wellicht komen deze effecten door een vermindering van het algemeen stressniveau. Het effect is meetbaar wanneer de inspanning niet te zwaar was en een drietal uren voor het slapen gaan gebeurt. Uiteraard moet men zijn conditie stilaan opbouwen. Mensen die niet gewoon zijn te sporten gaan best even naar de dokter voor ze eraan beginnen. We wisten het al, sport werkt stressreducerend, maar nu hebben Belgische onderzoekers van de VUB dit nog eens mooi aangetoond.

Luc Swinnen 


Opgeruimd staat netjes

maart 5, 2008

Opgeruimd gevoel

Einstein zei ooit: “Als een rommelig bureau wijst op rommel in je hoofd, waarop wijst een leeg bureau dan?” Misschien kon Einstein goed gedijen in chaos -hij was dan ook een genie, maar voor de meesten onder ons gaat dit niet op. Onze hersenen beschouwen wanorde als iets bedreigends. Gevolg: we voelen ons gestresseerd en angstig.Waarom maakt een rommelig bureau ons zenuwachtig en angstig? Om dit te begrijpen keren we best even terug naar de oertijd

Ten aanvalIn de oertijd was een onoverzichtelijke omgeving een levensbedreigende situatie. Die onoverzichtelijke omgeving zorgde er immers voor dat onze voorouders de vijand niet kon zien naderen. Op dat moment trad hun stressreflex automatisch in werking. De stresshormonen adrenaline en cortisol kwamen vrij, waardoor ze zich onrustig, angstig of agressief gingen voelen. Hun spieren spanden zich op en de bloeddruk steeg. Kortom: hun lichaam maakte zich klaar om te vechten of op de vlucht te slaan.Anno 2008 is onze hersenstam minder snel geëvolueerd dan onze leefwereld. Hierdoor beschouwt dit deel van de hersenen een onoverzichtelijke omgeving nog altijd als een bedreigende situatie. Vandaar dat wanorde ook vandaag nog een stressreactie bij ons losweekt met angst en onrust tot gevolg.

Fris hoofdTina (31) ondervond hoe stresserend rommel kan zijn. Ze vertelt: “Normaal is m’n bureau netjes, maar op een bepaald moment werd ik overspoeld door werk. Ik kon het tempo niet meer aan en er groeide een berg papieren op m’n bureau. Ik probeerde die stapel te negeren en me te focussen op mails en dagelijkse taken, maar die papieren herinnerden me constant aan m’n achterstand. Elke keer als ik ernaar keek, voelde ik me verlamd. De angst sloeg me om het hart omdat ik niet wist welke belangrijke zaken er allemaal tussenzaten.  Op een keer was ik vroeger op m’n werk en heb ik die stapel doorgespit. In geen tijd heb ik een boel weggegooid, dringende zaken in een mapje gestopt en de rest geklasseerd waar het thuishoorde. Ik voelde me opgelucht en rustig terwijl ik nog niet eens iets had uitgevoerd!” 

Het verhaal van Tina is herkenbaar. Rommel op je bureau zorgt voor rommel in je hoofd. Je moet zorgen dat die paperassen uit je gezichtsveld verdwijnen, anders blijven je hersenen alarm slaan. Je hoeft niet alles direct uit te voeren, maar je moet er wel een actie aan koppelen. Bijvoorbeeld ze in de juiste map steken of op je todo-lijstje plaatsen. Eigenlijk mag er maar één ding op je bureau liggen: datgene waaraan je op dat moment aan het werken bent.

Over todo-lijstjes gesproken: maak ze concreet genoeg. Vage plannen veroorzaken alleen maar meer stress en onrust. Schrijf bijvoorbeeld niet ‘vergadering voorbereiden’, maar noteer wanneer de vergadering plaatsvindt, waarover ze gaat en wat je precies moet voorbereiden. Oerhersenen verstaan geen vage plannen, ze verstaan enkel concrete acties.

Naast het vermijden van rommel, hebben we nog andere tips om je hoofd fris te houden.

·         Ga tijdens je middagpauze een half uur joggen of gewoon wandelen. Je hersenen maken dan endorfine aan, waardoor je een opgeruimd en goed gevoel krijgt. ·         Voer een goed gesprek met een collega. Ook dan maken je hersenen endorfine aan.

 ·         Werk niet terwijl je aan het eten bent. Swinnen: “Werk en rust moeten gescheiden zijn. Als je twee activiteiten gaat mengen, kan de stressreflex in werking treden. Ik ben dan ook totaal niet te vinden voor ontbijtvergaderingen of lunchvergaderingen. Het is zoals Boeddha zei: “Als ik eet dan eet ik, en als ik slaap dan slaap ik.””  Luc Swinnen( Different)  ism Barbara Peirs( VDAB) Voor een fris hoofd en geen stress: klik hier