Stress is geen probleem

november 4, 2009

Krachtige technieken om stress en burn-out aan te pakken en te voorkomenDit is de titel van het gloednieuw boek van Luc swinnen. Het boek is nu reeds aan zijn vierde druk en 6000 exemplaren zijn reeds verkocht. Stress is niet noodzakelijk een probleem. Het hangt er gewoon van af hoe je er mee omgaat. Zonder steun van je omgeving en zonder optimaal energieniveau put stress je uit en zo kom je in een negatieve spiraal terecht. Dat proces noemen we het burn-outsyndroom. Mensen kunnen dan niet meer creatief of flexibel bezig zijn. Maar tijdens het werk kan ook “flow” optreden, wat het engagement verhoogt. Dat beschermt ons tegen stress en burn-out.

Luc Swinnen weet hoe je best kunt reageren op een stressvolle omgeving. In een vlotte en toegankelijke taal vind je er talloze concrete tips om beter met stress en overbelasting om te gaan. Het is meer dan een eenvoudig zelfhulpboek, want alle adviezen steunen op een stevig wetenschappelijk fundament. Je leert je omgeving optimaal te beheersen om als een optimistisch en  gelukkig persoon door het leven te gaan. Vaak is stress een individuele aangelegenheid, daarom wordt ook ingegaan op de persoonlijkheid en de denkstijlen van mensen.

Op deze trainingsdag worden een 7tal technieken ingeoefend om stress om te zetten in een positieve kracht. De energiebalans komt weer in evenwicht. Zo voorkom je burn-out en bore-out. De ganse dag bestaat uit oefeningen gebaseerd op het boek. Theorie wordt tot een minimum herleid.

Wij aanvaarden slechts 15 deelnemers om de interactie te bevorderen.

Waar: Le jardin Bleu te St.-Kruis-Winkel. Dit is een rustige en inspirerende omgeving met een zeer verzorgde stressloze keuken.  

Het boek dient als syllabus.

Kosprijs: 256 euro plus BTW. Het boek en de catering inbegrepen.

Inschrijven: l.swinnen@sktynet.be of op deze link: Inschrijving. 

 

Wanneer: donderdag 28/01