Emotionele Chantage

maart 17, 2010

Iemand die emotioneel chanteert speelt in op iemands zwakheden of schuldgevoelens. Onbewust, maar wel ten koste van u zal hij proberen jou verantwoordelijk te maken voor zijn daden. En soms is het een bewust proces zoals we vaak zien na een scheiding. We horen ook dat meer en meer kinderen hun ouders chanteren. Zo trachten ze hun zelfbeeld op te krikken.  Ook in de bedrijfswereld speelt emotionele chantage een rol. In plaats van het overte pesten komt nu emotionele chantage tussen collega’s meer en meer voor.
Hou daarom op een correcte manier je eigen grenzen in de gaten. Ga nooit over die grenzen. Want dan zit je vast. De persoon die succes haalt door emotionele chantage zal er zeker weer aan beginnen. En wellicht bij u want daar werd het succes geboekt. 
Mensen die emotionele chantage gebruiken zijn dikwijls het slachtoffer van een heel laag zelfbeeld en meestal hebben ze zeer destructieve denkstijlen.
Wees bewust van de denkstijlen en de overtuigingen van iemand. Dat kan je op korte tijd leren.

Op de website vind je ook enkele wapens die gebruikt worden bij emotionele chantage.

Wapen u tegen emotionele chantage, klik hier.


Het extern referentiekader

maart 17, 2010

Een tweede moeilijkheid voor heel wat mensen is het feit dat ze zich voortdurend vergelijken met anderen ( extern referentiekader). Dit om zo na te gaan of alles onder controle is. Daardoor worden ze uitermate gevoelig aan emotionele chantage. Het vergelijken gebeurt automatisch en veroorzaakt angst en nijd. Want al vlug hebben ze de indruk dat ze de mindere zijn van de anderen. Alles is begonnen in onze jeugdjaren en door de verhalen die we daar gehoord hebben. In een gezin met meerdere kinderen hebben ze allemaal wel hun sterke en hun zwakke kanten. De een kan goed rekenen, de andere is gevoelig en empathisch, de een is introvert, de ander extravert.
Als we dat daar al beginnen te vergelijken zien we natuurlijk alleen die dingen waar we minder goed in zijn. Dat procédé zal dan verder gaan op volwassen leeftijd en zo ontstaat een minder goed zelfbeeld en angst.
Tenslotte beginnen we andere mensen te benijden.
En we geven het dan maar op, we willen ons niet meer verder ontwikkelen omdat we toch altijd het onderspit moeten delven door de vergelijkingen met anderen.

Zo mislukken ook vele intiemere relaties want gek genoeg voelen we ons vaak aangetrokken tot die persoon die de eigenschappen bezit die wij niet hebben. En dan kunnen we ons weer beklagen. En zo beginnen we soms zelfs onze partner beginnen te benijden. Want als onze partner te verschillend is wordt het zeer moeilijk een harmonieuze relatie uit te bouwen. 

Ook in bedrijven speelt een extern referentiekader een nefaste rol. Bijna 6 op de 10 ondernemers vindt dat het ondernemersklimaat bijdraagt aan zijn succes als ondernemer. De regelgeving wordt als een belangrijke stimulator of beperking beschouwd. Dit is een typisch voorbeeld van een extern referentiekader. Wanneer je zoiets gelooft laat je dat succes dan afhangen van factoren die je niet zelf in handen hebt.

Tenslotte zijn we dan ook vaak gevoelig aan het “wat zullen de anderen wel denken”.
Zo gaan we niet voor ons eigen doel maar laten we ons leven bepalen door anderen.

En dat is dan de basis voor:
slechte relaties
pesten op het werk
collegialiteit wordt erg moeilijk
teambuilding wordt bedreigend
haat en nijd
ongelukkig zijn
slachtoffer worden van Emotionele Chantage
slechte denktechnieken.

Oefen uw denkstijl, klik


Ik wil controle!

maart 17, 2010

Alles is onder controle! Dat zouden we toch graag hebben.

Als je om je heen kijkt, dan zie je allerlei mensen die zich wanhopig bezig houden om een situatie naar hun hand te zetten.  Maar de problemen blijven maar terug komen want de onderliggende vragen worden niet aangepakt. Dit kan zijn:
een laag zelfbeeld
conflicten
frustraties en ergernis
burn-out
slechte relaties
jaloezie of nijd
depressie
stress
het stemmetje in jezelf dat steeds maar negatieve boodschappen afvuurt
Geen efficiëntie op het werk
Geen motivatie
Geen visie in het leven
slachtoffer zijn van emotionele chantage
geen orde in het denken
onze grenzen niet duidelijk aangeven
gebrek aan intimiteit
Mensen willen hun context meer en meer  naar hun hand zetten. Dat lukt natuurlijk niet en zo ontstaat dan angst. Angst is vaak een signaal van een te grote controledrang en perfectionisme.  Als je moet spreken in het openbaar en je begint je in te beelden wat er allemaal mis kan gaan, dan is de kans groot dat je onder stress staat en angstig wordt. En meestal draait het anders uit dan gepland. Dus door meer los te laten:
geniet je van het leven
moet niet elke euro tweemaal omgedraaid te worden
heb je minder stress en angst
wordt het leven eenvoudiger

Train controle: www.stressmanagement.be/