Nieuw boek: Burn-Out

oktober 29, 2012
  • Complete uitleg over de oorzaken, kenmerken en wat tegen een burn-out gedaan kan worden
  • Voor iedereen die er van ver of dichtbij mee te maken heeft

 Burn-out

Luc Swinnen, Davidsfonds, 2012.

Ongeveer  15% van de Belgische werkzame beroepsbevolking heeft  last van burn-out klachten. Vooral  mensen met kenniswerk hebben er last van. En dat al vanaf 35 jaar. Vaak voel je de bui al lang vooraf hangen. Je voelt je leeg en uitgeput – ook emotioneel – na een werkdag en ’s morgens ben je al moe bij de confrontatie met het werk. Veel mensen met een dreigende burn-out hebben ook een erg negatieve kijk op de wereld. En dan is er nog de bore-out: je dood vervelen door altijd maar hetzelfde werk te herhalen.

In dit boek leer je burn-out en bore-out tijdig herkennen op een ogenblik dat er nog iets kan gedaan worden. En dan kun je aan de slag. Dr. Luc Swinnen reikt praktische tips, technieken en vragenlijsten aan om de symptomen  tijdig te herkennen. Vanuit een praktische en positieve invalshoek ontdek je wat je eraan kunt doen. Het boek biedt een inspirerend stappenplan aan met duidelijke voorbeelden, zodat jouw zelfvertrouwen en jouw werkplezier weer toenemen. Aan de slag!

Softcover- ca. 192p.
Formaat 14,5 x 22 cm

Prijs €23,45  (inpakken en opsturen inbegrepen)

Bestellen:  klik hier


Afgunst! Leer dit af met de gepaste denktechnieken!

oktober 29, 2012

En wat als de anderen beter  presteren?

Denktechnieken
– Matching en mismatching
– Doelen bereiken of pijn vermijden
– Het extern referentiekader
We hebben allemaal de drang ons met anderen te vergelijken. En het kan pijn doen als we zien dat anderen het “verder schoppen” in het leven. We kijken angstig naar hun huis, hun wagen, hun beroep, hun kinderen of partner en als dat “beter” uitpakt dan we graag zouden zien, dan worden we afgunstig. Afgunst doet pijn. Letterlijk want afgunst prikkelt het systeem in de hersenen dat pijn registreert.
Afgunst heeft veel aspecten:
– we hebben bepaalde doelen en wensen in ons leven
– we zien in onze omgeving soms mensen die succesvoller zijn in het bereiken van die
  doelen
– dat frustreert ons en dat vinden we onrechtvaardig
– zo worden we soms ongelukkig en dat doet pijn
– wanneer afgunst ontstaat komt het slechtste in de mens boven water: we zien liever
  de andere falen en ongelukkig worden, dan voelen we ons zelf ook beter en hebben
  we minder pijn.
Leedvermaak, wanneer we een vroeger succesvol iemand nu in zijn ongeluk zien lopen, prikkelt dan weer het genotsysteem. Alain de Botton heeft hierover een boek geschreven. Hij noemt al deze fenomenen statusangst.
Toch moet afgunst een functie hebben. Want anders zou dat gevoel niet bestaan. Als we het tijdig onderkennen kunnen we dit gevoel gebruiken als een bron van inspiratie en kracht.

 Afgunst toont ons hoe ver we staan op de sociale ladder. Het is zoals in het liedje: we willen allemaal de beste, de grootste en de sterkste zijn. Want we weten dat we dan ook de beste partner kunnen krijgen en het meeste kans om ons voort te planten. Andere mensen willen dan vrienden blijven en zelfs een stapje verder gaan met ons als we maar hoog genoeg staan op de sociale ladder.  Geen wonder dat we de mensen rondom ons nauwgezet in de gaten houden. Het positieve aan afgunst is dat onze plaats in de pikorde duidelijk wordt. 
Maar wat het allemaal erger maakt is het feit dat we ons vergelijken met mensen die dicht bij ons staan, zowel op sociaal vlak als op de plaats waar we wonen. We worden vlug afgunstig op collega’s, op buren, op klasgenoten, en echt waar, soms op onze eigen kinderen of ouders of geliefde partners.
En zo wordt het moeilijk leven. Want de anderen worden dan  rivalen. En ons bestaan krijgt minder waarde. Ons zelfbeeld daalt en we worden ongelukkig.  We zien immers regelmatig dat anderen meer bezitten of een mooier huis hebben. Hoor maar eens hoe dikwijls men op TV of radio nijdig uithaalt naar bezitters van grote Duitse dieselwagens. Sommige mensen voelen zich pas goed als anderen het slechter hebben. Daarom zullen ze ook nooit aan liefdadigheid doen.
Zelfs in de volksmond zegt men dat we het toch goed hebben vergeleken met al die sukkelaars die er op de wereld rondlopen.
Lelijk toch. Afgunstige mensen worden nogal eens ongelukkig en halen zichzelf naar beneden. En ze vinden het onrechtvaardig dat de buren het zo goed hebben.  Afgunst veroorzaakt ook roddels, we geven de anderen bijnamen en we wrijven ons in de handen als die anderen iets ernstigs meemaken. Leedvermaak is wel het lelijkste wat een mens aan gevoelens kan hebben. In plaats van fier te zijn op onszelf hebben we het leed van anderen nodig om ons goed te voelen.

En afgunst is niet makkelijk aan te pakken. Afgunstige mensen gebruiken een extern referentiekader. Dat wil zeggen dat ze zich voortdurend met anderen vergelijken. Anderen met een hogere status. En ook al is het voorwerp van de afgunst naar beneden gehaald, dan is er wel weer iemand anders die ze kunnen benijden.
Nergens is de destructieve kracht van afgunst beter weergegeven als in het stuk van William Shakespeare “Othello”.  We zien daar Othello die zeer liefdevol omgaat met zijn vrouw Desdemona. We zien ook de afgunstige Iago. Stilaan weet Iago Othello te overtuigen dat zijn geliefde vrouw Desdemona hem bedriegt. Iago is namelijk zeer afgunstig op Othello en ook kwaad. Othello zou al dat geluk niet verdienen en daarenboven zou Othello niet Iago maar een ander iemand tot hogere officier benoemd hebben wegens favoritisme. Iago brengt Desdemona in een kwaad daglicht. Ze zou een relatie hebben met een andere man. Othello wordt jaloers en achterdochtig op en zal uiteindelijk zijn vrouw vermoorden. Maar ook Iago en Othello gaan ten gronde. Iago heeft het succes van zijn meester niet gebruikt als inspiratiebron maar wel als een destructieve kracht. Dit zal zijn einde betekenen. Dus Iago heeft  afgunst niet gebruikt als inspiratie om zelf op een nederige maar gestage manier vooruit te komen, om empatisch te zijn, maar hij heeft zichzelf vernietigd. Shakespeare toont in dit meesterlijk stuk aan dat afgunst, leedvermaak en jaloezie drie verschillende begrippen zijn.
Waarom zouden we altijd maar bezig zijn met agressie en competitie. We gaan beter uit van een ander model. We hebben talenten en kwaliteiten en die kunnen we gebruiken om vooruit te komen. Rustig en nederig. Dat is het abonnement op geluk. Zonder afgunst kunnen we leren verschillende momenten van geluk te beleven op één dag. Natuurlijk zullen er ook momenten zijn dat we minder gelukkig zijn, maar dat is nu eenmaal een kenmerk van het leven. Die ongelukkige momenten hoeven niet tot afgunst te leiden. Is ons glas halfvol of halfleeg?
We zien wel overal om ons heen die agressie maar waarom zouden we daar aan  meewerken. Hoe beter anderen het hebben, hoe beter voor ons. Maar dan moeten we onze gevoelens van empathie ontwikkelen. En het extern referentiekader aanpakken. Beter ontwikkelen we een soort intern referentiekader en kijken we naar al die datgene dat we zelf presteren. Want waarom zou ons idee van geluk en status hetzelfde zijn als dat van anderen? Wanneer we ons minder met anderen vergelijken  worden we meer gelukkig en tevreden. Dan zien we onze competenties en wat we al allemaal voor leuks in ons leven hebben. Dat is wat telt.
Wanneer we iemand tegenkomen die het slechter heeft dan wijzelf, dan kijken we beter naar de verschillen met ons ( mismatching). Misschien komen die mensen uit een ander milieu of hebben ze andere kennissen of een andere opleiding. En wat hebben die mensen allemaal meegemaakt in hun leven?
En wanneer we iemand ontmoeten die we een hogere status toedichten, zoek dan naar gelijkenissen ( matching). Misschien hebben we dezelfde hobby’s of interesses.
En zo worden andere mensen dan rolmodellen en  een bron van inspiratie. En dat helpt ons ook een sprong te maken op de sociale ladder.
Dus denk eens aan al die mensen die volgens jou toch wel geluk hebben in het leven. Bekruipt er je dan een gevoel van afgunst, vind je de wereld onrechtvaardig of heb je iemand gevonden als inspiratiebron om jouw leven vorm te geven. Waarom zouden andere mensen hun hoofd niet boven het maaiveld mogen uitsteken? Dat zijn onze mentoren, onze coaches en rolmodellen die er voor kunnen zorgen dat ook ons leven kleur kan krijgen. Maar dan moeten we aan de slag met onze denktechnieken. Veel succes!

Bronnen
Margriet Sitskoorn, passies van het brein, uitgeverij Bert Bakker
Alain De Botton, Status angst, Atlas boekenwereld
Sonja Lyubomirski, the how of happiness
Seligman, Aangeleerd optimisme

Lees meer: http://www.stressmanagement.be/luc_swinnen-trainingen.asp


Burn-out

oktober 17, 2012

BURN-OUT: BOORDEVOL TIPS OM (OPNIEUW) PLEZIER TE BELEVEN AAN JE WERK

  •  

    Ongeveer 15% van de Belgische werkzame beroepsbevolking heeft last van burn-out klachten. Vooral mensen met kenniswerk hebben er last van. En dat al vanaf 35 jaar. Vaak voel je de bui al lang vooraf hangen. Je voelt je leeg en uitgeput – ook emotioneel – na een werkdag en ’s morgens ben je al moe bij de confrontatie met het werk. Veel mensen met een dreigende burn-out hebben ook een erg negatieve kijk op de wereld. En dan is er nog de bore-out: je dood vervelen door altijd maar hetzelfde werk te herhalen. Dus minstens 15% van de kenniswerkers krijgen met deze erge vormen van uitputting te maken. In dit boek leer je burn-out en bore-out tijdig herkennen op een ogenblik dat er nog iets kan gedaan worden. En dan kun je aan de slag.

Stress- en burn-out-specialist dr. LUC SWINNEN reikt praktische tips, technieken en vragenlijsten aan om de symptomen tijdig te herkennen. Vanuit een praktische en positieve invalshoek ontdek je wat je eraan kunt doen. Het boek biedt een inspirerend stappenplan aan met duidelijke voorbeelden, zodat jouw zelfvertrouwen en jouw werkplezier weer toenemen. Aan de slag!

Wie is Dr. Luc Swinnen?

 

Luc Swinnen is arts, licentiaat in de verzekeringsgeneeskunde en statisticus. Sinds meer dan twintig jaar is hij bedrijfsconsulent en coach in verband met stress, emoties en geluk. Zijn passie is de impact van emoties op het functioneren van mensen. Hij publiceerde in tal van internationale en nationale tijdschriften en is een welbespraakt spreker op congressen