Optimisme en positiviteit!

december 8, 2015

Geluk en optimisme

Een interessante studie om de rol van optimisme in een mensenleven te bekijken is de nonnenstudie van Danner, Snowdon en Friesen. In deze studie onderzochten ze wat het verband was tussen positieve emotie in de jonge jaren en de levensduur. Dit onderzoek was verricht onder de nonnen van de School Sisters of Notre Dame religious congregation. Toen deze nonnen zich aanmelden moesten ze een korte autobiografische verhaal van hun zelf opschrijven. Deze verhalen werden in een archief opgeslagen. En 70jaar later werden de verhalen herlezen.  Deze brieven werden geanalyseerd en daaruit kwam naar voren dat hoe vaker deze inhoud positief was, des te langer de nonnen in leven bleven. (Danner 2000).

Gelukkig zijn verlengd je leven. Een studie van Karina Davidson van de Colombia Gelukkige mensen gaan actiever om met stressvolle gebeurtenissen.

Men beweert dat stressvolle levensgebeurtenissen onheil meebrengen gans het leven (Holmes en Rahe). Wellicht door het ervaren van de negatieve emoties en het daarmee samenhangende gedrag en de overtuigingen die ontstaan. Maar niet dus bij deze nonnen. Hun positieve emoties bracht een positief gedrag met zich mee en dat is heilzaam voor een lang en gezond leven. Optimisme in denken en doen dus. Wat je doet is belangrijk. Optimisme opent een ruim palet aan emoties zoals mildheid, nieuwsgierigheid, avonturisme. Deze emoties zijn heel wat anders dan het vechten en vluchten die in een klassieke stressreactie worden beschreven. Ze zetten aan tot actie. En verlengen het leven.

Het is dus belangrijk positief in het leven te staan, vol engagement. Deze positieve emoties veroorzaken een langere levensduur. Misschien allemaal wat verwarrend maar het betekent gewoon dat je negatieve emoties niet te lang moet koesteren. Je moet er niet teveel over vertellen en zeker niet het slachtoffer gaan  uithangen.

Denk er eens aan in deze dagen waar je vrienden je een “gelukkig jaar” toewensen.

http://www.stressmanagement.be

(c) Different

stress;optimisme;positiviteit;burn-out;training;coaching;bore-out

Lees de rest van dit artikel »