Het brein kan krimpen als een spons. Oppassen met stress.

april 5, 2017

Het krimpen van het brein

Uw brein kan krimpen als een spons

Chronische stress kan echte mentale en zelfs fysieke aandoeningen veroorzaken. Maar stress kan je brein ook letterlijk laten verschrompelen.  Studies aan de Universiteit van Berkeley en Yale hebben dat aangetoond.

Maar gelukkig werd er ook aandacht besteed aan de manieren om verlies van grijze en toename van witte stof in het brein tegen te gaan.

Steeds meer mensen vallen ten prooi aan stress en burn-out. Op dit ogenblik klaagt ongeveer 63% van de mensen over een te grote belasting en teveel stress op het werk. Vooral de grote dosis informatie die dagelijks op ons af komt via laptop, IPad en GSM of Iphone speelt een rol. Soms moet men ook de arbeidsomstandigheden en voorwaarden aanpassen. En last but not least: door het vele werk kunnen mensen niet voldoende recupereren na het werk en hebben ze onvoldoende tijd om werk en gezin of vrienden harmonisch te combineren. Er is gewoon te weinig tijd. En juist daardoor verzorgen mensen zich niet als ze last hebben van stress.  

Stress treedt op als ons brein “gevaar” detecteert. En ons brein kan de aard van het gevaar niet onderscheiden. De overdaad aan  informatie en het blauw licht dat uit al de schermen komt waar we de hele dag mee omgaan ( computer, laptop, Iphone, TV …) worden door het brein ook gezien als “alarm”. En dan wordt er adrenaline geproduceerd.

Maar wat erger is, ook cortisol wordt aangemaakt. Want ons lichaam wil vechten of wegvluchten uit de gevarenzone. Als de stresssituatie lang blijft aanhouden blijft het cortisolniveau in ons lichaam gevaarlijk hoog.

Een overvloed aan cortisol verandert de structuur van ons brein. De grijze stof (hersencellen) neemt af en de witte stof ( geleiding) neemt toe. Zo wordt er een soort baan geslepen in ons brein. Een feit dat ooit een gevaar was zal daardoor lang als gevaar worden herkend en tegelijkertijd hebben we minder hersencellen om adequaat te beslissen. We weten niet meer goed wat de echte gevaren zijn.

En er is te weinig glucose aanwezig in het brein op dat moment. Want de glucose wordt afgeleid naar de spieren, om klaar te zijn voor het gevecht.

Aanhoudende  stress verandert de structuur van ons brein: te veel witte hersenstof en te weinig hersencellen ( grijze hersenstof). Informatie wordt dan minder goed opgeslagen en situaties worden vlugger als gevaar aanzien want we kunnen ze niet meer juist inschatten. Zo geraken we helemaal van ons melk.

Maar erger nog, wanneer de hoeveelheid neuronen in de prefrontale cortex afneemt, zullen mensen zeer vlug angstig worden. Dan ligt een burn-out op de loer. Want cortisol doet de verbindingen tussen verschillende neuronen afnemen en de bestaande verbindingen worden losser (Yale University).  Plannen, beslissen, deleten en opslaan van informatie worden dan moeilijker…en zo kunnen we dan nog moeilijker omgaan met een overvloed aan informatie. We zitten in de val. Het brein brandt. Onze impulsen zijn niet meer onder controle.

Normaal kan onze hersenschors controle uitoefenen over alle impulsen in ons brein. De hersenschors is de CEO van het brein. Maar die CEO is nu wel erg aan het vermageren. Hij kan zijn werk niet meer doen. Hij is zelf overwerkt. Inschatten van informatie op een adequate manier lukt niet meer. Dan krijgt ons oerbrein de overhand. Dan neemt het angstreflex of de woede in ons ongeremd toe. En zo ontstaan woede, angst en overprikkeling.  

Dus moeten we aan de slag.

Oefenen van ons oordelend vermogen ( RET)

Impulsbeheersing

Gezonde voeding ( afwisselende voeding met veel omega-3 vetten)

Enriched environment

Wandelen ( 10 000 stappen)

Wandelen in open lucht

Eens bezig zijn met kunst of cultuur

Lees een boek

Bezoek een museum

Oefen het werkgeheugen ( puzzelen, hoofdrekenen..)

Omgaan met angst en woede

Niet uitstellen

Geen multitasking

Zet de beeldschermen op tijd af en vermijd blauw licht zoveel als mogelijk

Slaap voldoende

 

(c) Different BVBA

Brain

Scanning of a human brain by X-rays