HET WERKGEHEUGEN

februari 6, 2016

H

Brain

Scanning of a human brain by X-rays

et merendeel van de informatie binnen via  de oude oerhersenen. Dat is een deel van ons brein waar de oermens op impulsieve en snelle manier besliste of hij moest vluchten, vechten of gewoon zich stilletjes houden. Daarom reageren mensen soms zeer impulsief en dus dikwijls verkeerd, of angstig of woedend.  Gelukkig kunnen we de prikkels even vasthouden en selecteren en zo is een rationele, meer verstandige beslissing en reactie mogelijk. Maar dat wikken en wegen van informatie kost tijd. Het rationele brein, de prefrontale cortex, reageert 5x trager dan ons emotionele brein. Dus zonder korte termijn geheugen zouden we rondlopen zoals kippen zonder kop. Ons brein raakt oververhit en de burn-out is in de maak. Teveel informatie is niet altijd een voordeel. Er moet geselecteerd worden en er moet ook tijd gewonnen worden. Bedankt korte termijn geheugen.

Het werkgeheugen is  een tijdelijke opslagplaats in de hersenen.  Gemiddeld kunnen we zo’n 7 items (plus of min 2) opslaan. En daar dan iets mee doen. We weten ondertussen dat we dat werkgeheugen kunnen trainen en vergroten.

Omdat het  snel vol is wordt de informatie gefilterd. Het kan nieuwe informatie een tijdje vasthouden maar ook informatie terug roepen  vanuit het lange termijn geheugen en die dan opnieuw bewerken en in een aangepaste context plaatsen.

 Wat doet het werkgeheugen?

Het werkgeheugen wordt vooral gebruikt bij actieve denkprocessen, het maken van rekensommen, herinneringen ophalen of het onthouden van een nieuw telefoonnummer of het kenteken van een wagen. Dit helpt ons alweer om betere beslissingen te nemen. Maar er zijn ook onderzoekers die aantonen dat mensen met een goed werkgeheugen kalmer, gezonder, alerter en minder impulsief worden. We kunnen gewoon beter en geduldig plannen.  We kunnen zelfs beter voetballen of autorijden. Als er wat gebeurt, er komt onverwacht een wagen op je af van rechts, dan maakt het werkgeheugen de juiste keuze en je neemt de correcte beslissing. Als het werkgeheugen zwak is nemen we impulsieve beslissingen en dan kan het verkeerd aflopen. Het loont dus de moeite dat werkgeheugen te trainen en onze impulsiviteit wat in toom te houden. Kinderen en volwassen met verschijnselen in de aard van ADHD kunnen er hun voordeel mee doen. Maar iedereen wordt er beter van.

 • Gebruik audiotapes
 • Schrijf veel op
 • Maak checklists  voor terugkerende taken
 • Zoek uit of je vooral visueel of auditief sterk bent of eerder op gevoel reageert
 • Deel informatie en plannen in, en maak er kleine subdoelen van
 • Gebruik vooral veel visuele hulpmiddelen
 • Vraag feedback als je een moeilijke beslissing moet nemen. Zo leer je succesvolle beslissingen herhalen.
 • Als je neiging hebt impulsief te reageren, denk dan even logisch na. Maak bijvoorbeeld een rekensom en reageer dan pas. Je beslissing zal beter zijn. De oude regels, tel eerst tot tien voor je beslist, of slaap er een nachtje over, zijn zo gek nog niet.
 • Er zijn goedkope apps die kunnen helpen. Dure lessen en hulpmiddelen zijn zeker niet nodig
 • En misschien het belangrijkste: beweeg. Recent onderzoek ( vooral de Nederlandse onderzoeker Scherder) bewijst dat bewegen zeer noodzakelijk is en de beste training voor een gezond brain.
 • Luister naar goede muziek. Neuropsycholoog Erik Scherder: Muziek geeft een beter leven – New Scientist
 • Gebruik rituelen en routine
 • Leg de dingen die je gemakkelijk kwijt speelt op een vaste plek
 • Zaken die je vlug vergeet verbind je best met een emotie. De emotie heb je onder controle want je zit in je werkgeheugen maar die emotie haalt de informatie wel terug naar boven.
 • Nooit multitasken, maar dat weten we onderhand al wel.  Focus op één ding tegelijk.
 • Neem voldoende rust en eet gezond met gezonde vetzuren ( omega-3) en blueberrys
 • Lichaamsbeweging – Hardlopen of fietsen kunnen het werkgeheugen vergroten.

(c) DIFFERENT BVBA

Wil je er alles van weten, kom naar ons congres op 26 mei met nationale en internationale sprekers. Daar wordt een ganse dag geoefend over neuroplasticiteit, uitbreiden van werkgeheugen en veerkracht en voorkomen van burn-out.
Stuur een mailtje naar info@stressmanagement.be of neem een kijkje op http://www.neuroscience-information-network.be

 

 


Boek van de maand: Burn-out van Luc Swinnen, davidsfonds, 2012.

november 2, 2012

Boek van de maand: www.stressmanagement.be

Er wordt wordt iedere maand een boek van de maand  gepresenteerd op de uitgebreide site www.burnin.be. deze site bundelt een massa informatie over met stress en/of burn-out en is een echte aanrader. 

01-11-2012 – Burn-out, vol tips om plezier te beleven aan je werk

01-11-2012 – Burn-out, vol tips om plezier te beleven aan je werk

Ongeveer 9% van de Belgische werkzame beroepsbevolking heeft last van burn-out klachten. Vooral mensen met kenniswerk hebben er last van. En dat al vanaf 35 jaar. Vaak voel je de bui al lang vooraf hangen. Je voelt je leeg en uitgeput – ook emotioneel – na een werkdag en ’s morgens ben je al moe bij de confrontatie met het werk. Veel mensen met een dreigende burn-out hebben ook een erg negatieve kijk op de wereld. En dan is er nog de bore-out: je dood vervelen door altijd maar hetzelfde werk te herhalen. Samengeteld krijgt zowat 15% van de kenniswerkers met deze erge vormen van uitputting te maken.

Auteur:
Luc Swinnen is arts, epidemioloog, verzekeringsgeneesheer en statisticus. Hij is sinds een 15 tal jaar actief als bedrijfsconsulent en kan een indrukwekkende lijst voorleggen van bedrijven waar hij als consulent is opgetreden. Hij schreef verschillende boeken en artikels. Hij is een veelgevraagde spreker op internationale congressen en is regelmatig te zien op TV of in de pers.

Online bestellen, klik hier!


Stress is geen probleem

november 4, 2009

Krachtige technieken om stress en burn-out aan te pakken en te voorkomenDit is de titel van het gloednieuw boek van Luc swinnen. Het boek is nu reeds aan zijn vierde druk en 6000 exemplaren zijn reeds verkocht. Stress is niet noodzakelijk een probleem. Het hangt er gewoon van af hoe je er mee omgaat. Zonder steun van je omgeving en zonder optimaal energieniveau put stress je uit en zo kom je in een negatieve spiraal terecht. Dat proces noemen we het burn-outsyndroom. Mensen kunnen dan niet meer creatief of flexibel bezig zijn. Maar tijdens het werk kan ook “flow” optreden, wat het engagement verhoogt. Dat beschermt ons tegen stress en burn-out.

Luc Swinnen weet hoe je best kunt reageren op een stressvolle omgeving. In een vlotte en toegankelijke taal vind je er talloze concrete tips om beter met stress en overbelasting om te gaan. Het is meer dan een eenvoudig zelfhulpboek, want alle adviezen steunen op een stevig wetenschappelijk fundament. Je leert je omgeving optimaal te beheersen om als een optimistisch en  gelukkig persoon door het leven te gaan. Vaak is stress een individuele aangelegenheid, daarom wordt ook ingegaan op de persoonlijkheid en de denkstijlen van mensen.

Op deze trainingsdag worden een 7tal technieken ingeoefend om stress om te zetten in een positieve kracht. De energiebalans komt weer in evenwicht. Zo voorkom je burn-out en bore-out. De ganse dag bestaat uit oefeningen gebaseerd op het boek. Theorie wordt tot een minimum herleid.

Wij aanvaarden slechts 15 deelnemers om de interactie te bevorderen.

Waar: Le jardin Bleu te St.-Kruis-Winkel. Dit is een rustige en inspirerende omgeving met een zeer verzorgde stressloze keuken.  

Het boek dient als syllabus.

Kosprijs: 256 euro plus BTW. Het boek en de catering inbegrepen.

Inschrijven: l.swinnen@sktynet.be of op deze link: Inschrijving. 

 

Wanneer: donderdag 28/01


Nogmaals de kosten van stress

september 5, 2009

In 15 Europese lidstaten werden telkens 1000 werknemers ondervraagd over de
kwaliteit van de arbeidsomstandigheden.
Volgende problemen kwamen frequent voor:

Rugklachten 30%
Stress 28%
Overbelastingsletsels armen of benen  17%
Repetitief werk ( RSI-klachten)   37%
Monotone taken     45%

Uit de resultaten blijkt een duidelijk oorzakelijk verband te bestaan tussen het klachtenpatroon, stress en de kortcyclische arbeid. Dit zijn Europese cijfers. In België en Nederland zijn er spijtig genoeg weinig cijfers bekend. We hebben zelf een databank met meer dan 40 000 onderzochte personen.

We deden een raming van de kostprijs van het absenteïsme ten gevolge van stress. Afgezien van het gewaarborgde loon wordt deze kost geraamd tot 1 miljard Euro per jaar in België (Swinnen, Stress en Absenteïsme, in “ De Kleur van Stress “).

Bedrijven alleen kunnen deze problemen niet aan. Er zal ook aan individueel stressmanagement gedaan moeten worden en dan vooral aan denken aanpakken. Klik hier.


Kun je alleen zijn?

september 3, 2009

De meeste mensen kunnen niet alleen zijn en wanneer de toestand lang aanhoudt beginnen ze zich als zonderling te gedragen.

We onderscheiden verschillende behoeften:

– de solist. Dit is iemand die moeilijk anderen vertrouwt en zich dus gemakkelijk afzondert. Deze mensen kunnen 
  ook niet alleen zijn maar hebben in elk geval veel tijd nodig voor zichzelf. Tijd en ruimte. En ze houden ook niet
  van teveel commitment. Dus vraag hen dat dan ook niet of ze haken af. Ze betrouwen dat niet. Op verlof, plan
  tijd die ze alleen kunnen doorbrengen en bezoek eens een museum of andere bezienswaardigheid alleen. 
  Wanneer je samen in de wagen rijdt, praat niet altijd en zet de radio niet te luid. Oefen geen druk uit en hou er
  rekening mee dat een gewone vraag door deze mensen als een soort pushen kan worden beschouwd. Wijs
  erop dat ze in stilte een boek kunnen lezen of de dingen overdenken, ook als je erbij bent. Deze mensen zijn
   vaak eenzaam en voelen dat wel als een gemis aan. Je moet ze goed kennen om er mee om te gaan.

– de sexist. Deze naam wordt gegeven aan mensen die graag een één op één contact hebben. Ze hebben veel
  oogcontact en raken je wel eens aan. Maar wanneer je aandacht eens naar iemand anders gaat, dan voelen ze
  zich verstoten en ongelukkig. Ze zijn zeer loyaal aan hun partner, een leven lang. Hij of zij heeft veel intimiteit
  nodig en heeft enkele trouwe vrienden. Andere mensen zijn wel belangrijk, maar ook tijd en ruimte voor henzelf.

–  de teamoverlever. Dit is iemand die zoveel mogelijk in grote groepen wil leven. Samen zijn we sterk, denkt hij of
   zij. Deze mensen hebben vele vrienden. En ze houden van netwerken. Hier zijn andere mensen van    
    levensbelang. Veel mensen.

Ik heb al relaties weten kapot gaan tussen een solist en een teamoverlever. Ze begrijpen mekaar niet. Je moet je proberen trainen in alleen zijn. Dan kan je met iedereen omgaan en je goed voelen. Dan kan je je openstellen. Dan kan je contact hebben met iedereen. Dus ken jezelf. Ik zie veel relaties breken omdat  het inzicht in deze drie types er niet is. Je kunt toch niet je hele leven treuren.

Meer weten? Klik hier.


I did not have sex with that woman (Clinton)

september 1, 2009

We krijgen het al vlug te horen in ons leven: liegen kan niet. We kunnen en mogen nooit oneerlijk zijn. We moeten mekaar altijd en overal kunnen vertrouwen.
Robert Feldman is de meest vooraanstaande autoriteit ter wereld over misleiding en liegen. Zijn baanbrekende werk is verrassend en ontnuchterend. Liegen zou bij onze sociale vaardigheden horen. En we liegen er op los. Van het leugentje om bestwil tot keihard fabuleren. Meestal uit angst en lafheid, soms uit kwaad opzet. We liegen over ons inkomen, over onze gezondheid, de file als oorzaak van het te laat komen. We liegen in vriendschappen en relaties, we bedriegen en verraden soms onze dierbaarste mensen. Vooral over ons en het uiterlijk van anderen, over ons gewicht, ons alcoholgebruik, onze financiële toestand. We willen politiek correct oordelen,en dat is dikwijls liegen. Want wat is politiek correct? Mensen controleren de mails en sms’en van hun partner. Soms zijn we één mail verwijderd van een scheiding. 

Lees meer


Bore-out

oktober 9, 2008

Bore-out. Op sommige werkplaatsen krijgen de medewerkers te weinig zinvol werk of moeten ze werken onder een strikt toezicht. Alhoewel deze mensen niet overbelast zijn op het werk kunnen ze toch vermoeid en lusteloos geraken. Bore-out werd zeer recent door de Zwitserse wetenschappers Werder en Rohin beschreven. Deze auteurs menen dat vijftien procent van de kantoorwerkers bedreigd zijn door bore-out. Want stress is een statussymbool, soms moet je dat wat hebben en wat meer is, je moet het ook kunnen hanteren. Dat beschouwt men in sommige omstandigheden als een basisvaardigheid om de job te mogen en kunnen doen. Maar volgens bovengenoemde auteurs vervelen 15% van de werknemers zich op het werk.
Ze zijn “onderbelast” want ze hebben een werk dat niet voldoende afwisselend of uitdagend is ( bron Barbara Peirs, in het VDAB e-zine). Het taboe rond deze toestand moet groot zijn. Mensen zwijgen natuurlijk want ze willen niet graag als leegloper beschouwd worden.
Maar stress ontstaat als je het gevoel hebt dat er een onevenwicht bestaat tussen de eisen die je baas stelt en je vaardigheden. Er kan teveel van je gevraagd worden, maar evengoed te weinig. Ook mensen die op het werk niet voldoende uitdagingen ervaren moeten op het werk zijn en komen ’s avonds uitgeput thuis. Dus ook hier geldt, zoals altijd wanneer belasting en vaardigheden niet in evenwicht zijn: bespreek dit met je chef of kijk uit naar zinvol werk.


Denktechnieken

september 4, 2008
denktechnieken

denktechnieken

Informatiestress gaat samen met onmacht, verwarring, woede, angst, een verminderd zelfbeeld en allerhande lichamelijke pijnklachten. Ook de werkefficiëntie en de sociale relaties gaan achteruit. Net als bij stress is de enorme hoeveelheid informatie te vergelijken met ruis op de achtergrond. In Amerika zijn er zeer veel families waar de TV de ganse dag op staat. Van het ene naar het andere praatprogramma. Maar die ruis van de programma’s die op de achtergrond meedraaien veroorzaakt een stijging van adrenaline en cortisone, de gekende stresshormonen.
Enkele tips kunnen hier helpen. Ga eens na of de informatie die je krijgt belangrijk is, of je niet echt verdrinkt in de informatie en of je geen tijd tekort komt. Indien dat wel zo is kun je misschien eens het volgende in de gaten houden:

 1. Wat vandaag waar is, is morgen wellicht verouderd
 2. Je hoeft niet alles te weten 
 3. En denk eraan, teveel informatie vergaren veroorzaakt informatiestress
  Uw hersenen voelen wel aan wat relevant is, je hoeft echt niet alles te weten om een keuze te maken
 4. Als kiezen een probleem wordt, raadpleeg een therapeut

Bezoek de website voor meer info