HET OERBREIN

februari 15, 2016
Brain

Scanning of a human brain by X-rays

header3

Ons brein is complex en bestaat uit een aantal structuren. We onderscheiden drie lagen: de neocortex, het emotionele brein en het reptielenbrein.

Ons leven wordt nog altijd voor een groot deel beïnvloed door het reptielenbrein. Denk eens terug aan een dinosaurus. Deze dieren hadden een brein zo groot als een walnoot. En de oermens stamt af van voorouders met dergelijke hersenen. Toch zijn deze oerhersenen een meesterlijk ontwerp.

Deze oerhersenen hebben af en toe acute stress nodig. Dat werd voor de eerste keer indrukwekkend aangetoond door Darwin, de grondlegger van de evolutieleer. Hij heeft de echte functie van stress ontdekt. Die zet aan tot vernieuwing en tot evolutie. Problemen worden opgelost door een goede veerkracht. De meesten hebben een beetje gezonde stress nodig om voldoende uitdaging te hebben en zich goed te voelen.

Dus stress zorgt niet enkel voor overleving, maar ook voor vooruitgang en zelfontwikkeling. Darwin toonde aan dat niet de sterkste of de slimste overleeft, maar wel de soort die zich het gemakkelijkst aanpast aan nieuwe uitdagende omstandigheden. Grote dinosauriërs zijn uiteindelijk uitgestorven, aangepaste soorten hebben de veranderingen die zijn opgetreden overleefd. Wie zich niet aanpast, sterft. Darwin zag dat als een positieve kracht. Niet als een ramp. Dat is de ware evolutie.

De evolutie maakt kleine stapjes, maar zet een sprong voorwaarts als er grote problemen opduiken. Dan worden nieuwe vaardigheden aan het bestaande deel van de hersenen toegevoegd. Dat zou de reden kunnen zijn waardoor aan de rand van de tektonische platen van de aarde de hoogste beschavingen hebben geleefd. We weten dat op die plaatsen het meeste aardbevingen, tsunami’s en uitbarstingen van vulkanen gebeuren. Daar moeten de bewoners zich het snelst aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden. Daar ondergaan de hersenen een snelle evolutie. Hersenen zijn plastisch, ze groeien, ze worden groter.

Door de eindeloze wijzigingen ontstaan de meest aangepaste soorten. We krijgen een duw in de rug. We kunnen ons aanpassen aan nieuwe eisen, evolueren, tot zelfinzicht komen, diepgang bereiken en ons bezig houden met de dingen die er echt toe doen. Enkel bij stilstand, bij het niet willen verlaten van de comfortzone worden stress en burn-out een rampzalig fenomeen. We hebben de veerkracht nodig om te veranderen.

De moderne hersenen die typisch zijn voor de mens hebben zich gedurende onze evolutie razendsnel ontwikkeld. Daardoor zijn ze soms niet meer in staat voldoende controle uit te oefenen op de andere delen van de hersenen. In zware stormen, bij grote veranderingen nemen de oerhersenen nog altijd de controle over. En des te vlugger naarmate we minder veerkracht hebben. Het woord veerkracht geeft mooi weer wat er gebeurt bij een burn-out. Na een verstoring van een stabiel evenwicht ontstaan een trilling (positieve energie) en druk waaraan je je moet aanpassen. Zo kom je aan bij een nieuwe werkelijkheid, wellicht even goed of beter  dan voorheen.

Vooral de storm die in ons lichaam ontstaat bij een burn-out, is echter voor ons reptielenbrein een ideale gelegenheid om het gezag over te nemen. Dan zien we veel onlogica, impulsiviteit en emotionele instabiliteit.

Dus de oerhersenen nemen nogal dikwijls de controle over. En die oerhersenen werken volgens een bepaalde procedure die er ongeveer als volgt uitziet:

 • Ik wil niet wachten, wat ik wil bereiken wil ik nu hebben, onmiddellijk. Ik wil dan niet op lange termijn denken, enkel aan kortstondige onmiddellijke bevrediging. Planning op lange termijn veroorzaakt chaos, hoofdpijn, spierpijn, vluchtgedrag, agressiviteit. Dus geef wat ik wil, nu, onmiddellijk…
 • Ik kan en wil niet denken. Als er een gevaar is kan ik maar vechten om het gevaar te baas te kunnen of helemaal niets doen of maken dat ik wegkom. Andere opties zijn er niet.
 • Ik wil de grootste en de sterkste zijn. Ik wil dominant zijn en de beste stukken voedsel hebben. Delen met behoeftigen, dat heb ik nooit geleerd.
 • Ik wil een territorium, een gebied waar ik en alleen ik de plak zwaai. Indringers zullen genadeloos worden afgemaakt en ik zal af en toe eens proberen een territorium van een ander proberen in te palmen.
 • Ik wil mijn genen zoveel mogelijk verspreiden en wil dus steeds op jacht gaan naar een partner. Dat vult, naast het zoeken van een gepast territorium en voldoende voedsel, mijn leven.
 • Alleen Ik ben perfect, de anderen zijn maar zus of zo.

 

Om deze primitieve impulsen te overwinnen en om te kunnen leven als een volwassen en verstandig mens hebben we een andere deel van het brein nodig, de cortex. En we hebben ook een goede veerkracht nodig. Op 26 mei zullen we het daar uitgebreid over hebben op ons congres. Je kunt al een kijkje nemen op http://www.neuroscience-information-network.be

Stuur een mail naar info@stressmanagement.be en dan kunnen we je exclusieve deelname in orde brengen.

(c) DIFFERENT BVBA

 


HET WERKGEHEUGEN

februari 6, 2016

H

Brain

Scanning of a human brain by X-rays

et merendeel van de informatie binnen via  de oude oerhersenen. Dat is een deel van ons brein waar de oermens op impulsieve en snelle manier besliste of hij moest vluchten, vechten of gewoon zich stilletjes houden. Daarom reageren mensen soms zeer impulsief en dus dikwijls verkeerd, of angstig of woedend.  Gelukkig kunnen we de prikkels even vasthouden en selecteren en zo is een rationele, meer verstandige beslissing en reactie mogelijk. Maar dat wikken en wegen van informatie kost tijd. Het rationele brein, de prefrontale cortex, reageert 5x trager dan ons emotionele brein. Dus zonder korte termijn geheugen zouden we rondlopen zoals kippen zonder kop. Ons brein raakt oververhit en de burn-out is in de maak. Teveel informatie is niet altijd een voordeel. Er moet geselecteerd worden en er moet ook tijd gewonnen worden. Bedankt korte termijn geheugen.

Het werkgeheugen is  een tijdelijke opslagplaats in de hersenen.  Gemiddeld kunnen we zo’n 7 items (plus of min 2) opslaan. En daar dan iets mee doen. We weten ondertussen dat we dat werkgeheugen kunnen trainen en vergroten.

Omdat het  snel vol is wordt de informatie gefilterd. Het kan nieuwe informatie een tijdje vasthouden maar ook informatie terug roepen  vanuit het lange termijn geheugen en die dan opnieuw bewerken en in een aangepaste context plaatsen.

 Wat doet het werkgeheugen?

Het werkgeheugen wordt vooral gebruikt bij actieve denkprocessen, het maken van rekensommen, herinneringen ophalen of het onthouden van een nieuw telefoonnummer of het kenteken van een wagen. Dit helpt ons alweer om betere beslissingen te nemen. Maar er zijn ook onderzoekers die aantonen dat mensen met een goed werkgeheugen kalmer, gezonder, alerter en minder impulsief worden. We kunnen gewoon beter en geduldig plannen.  We kunnen zelfs beter voetballen of autorijden. Als er wat gebeurt, er komt onverwacht een wagen op je af van rechts, dan maakt het werkgeheugen de juiste keuze en je neemt de correcte beslissing. Als het werkgeheugen zwak is nemen we impulsieve beslissingen en dan kan het verkeerd aflopen. Het loont dus de moeite dat werkgeheugen te trainen en onze impulsiviteit wat in toom te houden. Kinderen en volwassen met verschijnselen in de aard van ADHD kunnen er hun voordeel mee doen. Maar iedereen wordt er beter van.

 • Gebruik audiotapes
 • Schrijf veel op
 • Maak checklists  voor terugkerende taken
 • Zoek uit of je vooral visueel of auditief sterk bent of eerder op gevoel reageert
 • Deel informatie en plannen in, en maak er kleine subdoelen van
 • Gebruik vooral veel visuele hulpmiddelen
 • Vraag feedback als je een moeilijke beslissing moet nemen. Zo leer je succesvolle beslissingen herhalen.
 • Als je neiging hebt impulsief te reageren, denk dan even logisch na. Maak bijvoorbeeld een rekensom en reageer dan pas. Je beslissing zal beter zijn. De oude regels, tel eerst tot tien voor je beslist, of slaap er een nachtje over, zijn zo gek nog niet.
 • Er zijn goedkope apps die kunnen helpen. Dure lessen en hulpmiddelen zijn zeker niet nodig
 • En misschien het belangrijkste: beweeg. Recent onderzoek ( vooral de Nederlandse onderzoeker Scherder) bewijst dat bewegen zeer noodzakelijk is en de beste training voor een gezond brain.
 • Luister naar goede muziek. Neuropsycholoog Erik Scherder: Muziek geeft een beter leven – New Scientist
 • Gebruik rituelen en routine
 • Leg de dingen die je gemakkelijk kwijt speelt op een vaste plek
 • Zaken die je vlug vergeet verbind je best met een emotie. De emotie heb je onder controle want je zit in je werkgeheugen maar die emotie haalt de informatie wel terug naar boven.
 • Nooit multitasken, maar dat weten we onderhand al wel.  Focus op één ding tegelijk.
 • Neem voldoende rust en eet gezond met gezonde vetzuren ( omega-3) en blueberrys
 • Lichaamsbeweging – Hardlopen of fietsen kunnen het werkgeheugen vergroten.

(c) DIFFERENT BVBA

Wil je er alles van weten, kom naar ons congres op 26 mei met nationale en internationale sprekers. Daar wordt een ganse dag geoefend over neuroplasticiteit, uitbreiden van werkgeheugen en veerkracht en voorkomen van burn-out.
Stuur een mailtje naar info@stressmanagement.be of neem een kijkje op http://www.neuroscience-information-network.be

 

 


CONGRES : Neuroscience en veerkracht

januari 31, 2016

Recent hebben wij opgemerkt dat veerkracht voor een groot deel gevormd wordt in het brein. Daarom willen we een bijdrage leveren om tot een goed begrip te komen over deze boeiende materie. Op 26 mei organiseren we een groot congres in de historische stad Gent met een aantal zeer gerenommeerde sprekers en ervaringsdeskundigen. Wij willen hier deze informatie aan ons publiek meedelen.

When you’re finished changing, you’re finished. -Benjamin Franklin

Het weegt amper 1350 gram en je loopt er de hele dag mee rond en het bepaalt je leven, je persoon, jouw emoties, je overtuigingen en je gedrag. En dat is jouw brein.  We weten ondertussen wel dat multitasking niet goed is voor ons brein, dat we ook hersencellen in ons hart hebben en dat de fauna van ons maagdarmstelsel  een grote rol speelt, maar toch, wat is dat nu eigenlijk, ons brein? En wat is veerkracht? En hoe helpt ons dat allemaal om een burn-out en andere akelige dingen in ons leven te boven te komen?

Als je het brein van dichtbij kunt bekijken, als je er een doorsnede van kunt maken, dan zijn sommige delen grijs ( de hersenschors) en andere wit. De witte gebieden maken de verbindingen tussen de hersenen mogelijk, maken nieuwe verbindingen en leggen verbanden tussen alle informatie die binnenkomt via de zintuigen. Het brein is een ongelooflijk plastisch orgaan. Voortdurend worden er nieuwe cellen gevormd en sterven er cellen af. En dat is even schrikken. Want tot voor kort dachten we dat ons brein een zeer stabiel orgaan was. Mensen veranderen immers niet vlug van overtuiging. Maar nu weten we dat veel verandering mogelijk is. Met oefening en verzorging.
De kwaliteit van de slaap is daarbij een belangrijk fenomeen.

Overdag komen duizenden indrukken op ons af. Soms erg subtiel. Oogcontact, intonatie van de stem van een gesprekspartner, kleuren die ons direct zijn opgevallen. Tijdens de slaap gaat ons brein hiermee aan het werk. Wat heeft betekenis, wat is louter toeval? Na een nachtje slapen kunnen we dan beter onthouden en begrijpen. We zijn een beetjes slimmer geworden. In studies bij studenten merkten wetenschappers op dat studenten die overdag studeren, een nachtje slapen en dan een test deden, veel betere resultaten hadden dan een andere proefgroep van studenten die onmiddellijk na het studeren een examen moest afleggen.

Tijdens de slaap wordt ons brein “gewassen”, volgens het wetenschappelijk tijdschrift Science. De hersencellen nemen wat af in volume en zo hebben bepaalde lichaamsvloeistoffen ( bloed, lymfe) vrije doorgang. Deze vloeistoffen ruimen dan afvalstoffen op. En de veerkracht neemt toe.

Net als met het opruimen van je bureel is daar rust voor nodig. Het afvoersysteem in het brein is op zijn best op goed gekozen momenten. De giftige eiwitten die zich hebben opgehoopt terwijl het brein maximaal werkt moeten worden verwijderd. De “afval” komt via het bloed in de lever terecht en wordt daar verbrand. Dit mechanisme is zeer actief tijdens de slaap zodat het brein ook tijdens de slaap energie verbruikt.

En het goede nieuws is, je  kunt dat allemaal trainen. Want het hele verhaal van het balnag van de slaap is maar één van de honderden voorbeelden en oefeningen om ons brein goed te verzorgen.

Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het vergt oefening en discipline om je mentale fitheid te vergroten. Wat dat betreft is er niet veel verschil met je fysieke fitheid. Als je de marathon wil lopen ben je er ook niet met een paar keer trainen. Maar aan kleine dingen merk je al snel dat het werkt. Je ziet ineens weer hoe geweldig het leven is, je kunt eindelijk de burn-out voorkomen of oplossen, je kunt bijzondere gesprekken voeren en vrienden vinden, je bent ontspannen.  Kortom,  je leeft graag. Dus veel weten over de werking van ons brein is essentieel om gezond en fit door het leven te gaan. Om veel veerkracht te hebben.

Psychologische veerkracht heeft te maken met het vermogen van een individu om zich  goed aan te passen aan stress en tegenslag, relatieproblemen, gezondheidsproblemen of financiële zorgen. En dit kan je leren.

Veerkrachtige personen ervaren ook negatieve emoties en gedachten, maar ze leren er mee omgaan. Ze veren weer recht en gaan verder na elke tegenslag.

Veerkracht maakt van een persoon die een tegenslag ervaart een vindingrijk persoon. Reeds sedert 1973 zijn er studies bekend van de strategie die bepaalde mensen gebruiken om sneller van ziekte en tegenslag te herstellen, en om een burn-out te voorkomen.

Emmy Werner was een van de eerste wetenschappers de term veerkracht gebruikt in de jaren 1970. Werner merkte op dat sommige  kinderen die opgroeiden in  schadelijke situaties, soms ’veerkrachtig’ reageerden. Ze waren in staat toch goede relaties uit te bouwen en succes te hebben in het leven. Andere kinderen hadden dat vermogen dan weer niet. Neurobiologisch onderzoek toonde aan dat veerkrachtige kinderen meer 5-Dehydroepiandrosterone ( 5-DHEA) aanmaakten zodat de stressrespons werd beperkt en het brein werd beschermd tegen mogelijke schadelijke effecten van een blijvend verhoogde cortisol. Maar ook sociale steun was belangrijk en training. Veerkracht is een krachtige voorspeller van gezondheid en welzijn.

Veel factoren spelen dan een rol:

De mogelijkheid om realistische plannen te maken .
De daadkracht bezitten om die plannen te realiseren.
Een positief zelfbeeld ontwikkelen
Vertrouwen hebben in  eigen krachten en vaardigheden
Goede communicatie
Probleemoplossende vaardigheden
Het vermogen hebben om  impulsen en gevoelens te beheren
Zorgen voor het brein

Inzicht in de werking van ons brein*
Ervaren en verzorgen van positieve emoties

Positieve emoties:

Positivisme en geluk kan dus je gezondheid verbeteren. En dat kan maken dat we liever en langer werken. En dat we minder vlug onder stress staan en minder vlug een burn-out opdoen. Want ongelukkige werknemers melden zich blijkbaar vlugger afwezig op het werk.

Deze resultaten hoeven ons niet te verbazen. En hier roepen we voor een eerste keer de bekende onderzoeker DARWIN ter hulp.  Deze man beschreef de impact van emoties op het voortbestaan van planten, dieren en mensen. In de prehistorie waren negatieve emoties erg functioneel. Stres, angst en woede kwamen van pas als een bedreiging zoals een roofdier op je afkwam. Dan zorgde angst en stress dat je kon vluchten of vechten. Energie werd opgeroepen door het hormoon adrenaline en de organen die je op dat moment niet nodig had werden uitgeschakeld ten voordele van andere systemen die nuttig waren om te overleven. Dus vielen de voortplantingsorganen stil. Men hoeft zich niet snel voort te planten als er een gevaarlijke bedreiging op je af komt, men moet dan stevige spieren hebben. En daar gaat dan de energie naartoe. Naar de spieren. Dus men blijft in zo een systeem niet afwachten tot het gevaar voorbij is, men onderneemt de juiste actie. Altijd de beste optie. En om steeds de beste optie te kiezen heb je veerkracht nodig. Je leert dan van jouw ervaringen en staat weer op om verder te gaan in het leven.

Wat is dan het effect van positieve emoties? Positieve emoties verbreden en verdiepen ons emotioneel spectrum.

Naast woede, angst, stress en de gevolgen ervan zoals een burn-out, ontstaan gevoelens van bevlogenheid, tevredenheid, creativiteit, en geluk.  En later ontstaan dan intellectuele en sociale vaardigheden die een gevecht overbodig kunnen maken.

Dat optimisme en geluk komen van de neurotransmittors serotonine en dopamine, en ook endorfine. Deze stofjes in ons brein leggen nieuwe verbindingen in dat brein.

Positieve emoties verbeteren het afweersysteem, verminderen  het aantal keren dat iemand moet opgenomen worden in een ziekenhuis en bevorderen het herstel na een ziekte.

En al die positieve gevolgen kunnen we bevorderen door goed zorg te dragen voor ons brein. We geven een aanzet op 26 mei. En nadien kun je aan de slag.  Op 26 mei richten we een allesomvattend congres in, “over het positieve impact van een veerkrachtig brein” .
Om een beter ik te worden, een veerkrachtig ik.

We definiëren burn-out en we kijken hoe we veerkracht kunnen inzetten om daaruit te groeien. Wat doen veerkrachtige mensen anders?

Kunnen we veerkracht meten en welke tips kunnen we meegeven?

Dan laten we de specialist van de relatie tussen brein en veerkracht aan het woord, professor Margriet Sitskoorn. Een unieke ervaring. Ze komt speciaal naar België. Zij verteld ons over de neuroplasticiteit, en hoe je “de beste versie van jezelf” kunt worden.

Alles wordt in goede banen geleid door een specialist ter zake.

En Minister van Staat, vroeger minister van tewerkstelling en arbeid en gelijke kansen, mevrouw Miet Smet, sluit af.

En we zorgen nadien ook voor een stevig netwerkmoment.

Tot 26 mei dus.

(c) DIFFERENT BVBA

 

DE SPREKERS

 

9h00: Onthaal met koffie en thee
09h30: opening van het congres door Dirk Coeckelbergh
09h45: Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB “Veerkracht in
bedrijven”
10h00: Dr. Luc Swinnen “Burn-out en het veerkrachtige brein”
11h00: koffiepauze
11h30: Dr. Neuropsycholoog M Portzky “Het meten van veerkracht”
12h30: Round-up van de voormiddag door Dirk Coeckelbergh
12h45: lunchpauze + mogelijkheid tot bezoek Museum Dr. Guislain
13h45: Professor Margriet Sitskoorn “De beste versie van jezelf’
15h15: koffiepauze
15h45: Minister van Staat Miet Smet “Welzijn op het werk, 25 jaar later”
16h00: Afsluiting door Dirk Coeckelbergh
16h15: Receptie en netwerkmoment

 

Alle keynote speakers zijn bestseller auteurs

Wijzigingen in het tijdstip van de presentaties is mogelijk bij overmacht

 

HOE INSCHRIJVEN?

Naam van onze organisatie: Burn-out & the neuroscience of resilience

Titel van het congres: Over de positieve impact van een veerkrachtig brein op het fenomeen burn-out

Website: http://neuroscience-information-network.be/home/

Er is een early-bird korting voorzien bij inschrijving voor 31/03/2016.
De deelnameprijs is dan 260 € excl. BTW.

Vanaf 01/04/2016 geldt de normale deelnameprijs van 290 € excl. BTW
Aan de deur betaal je 320 € excl. BTW

In de deelnameprijs is koffie bij ontvangst en pauzes inbegrepen. ’s middags bieden we een verzorgde broodjeslunch aan, en kun je het museum Guislain gratis bezoeken. Uiteraard een verzorgde congresmap en de slides van de mensen die ons toelating hebben gegeven.

Je kunt dan deelnemen aan alle activiteiten en kennismaken met deze uitzonderlijke sprekers.

Vanaf de derde deelnemer van hetzelfde bedrijf geldt een korting van 20% voor de bijkomende deelnemers.

Wil je nog meer inlichtingen, schrijf een mailtje naar info@stressmanagement.be

Of surf naar de speciale website: http://neuroscience-information-network.be/home/

Op beide adressen kun je op een eenvoudige manier inschrijven. Wacht niet te lang, we hebben reeds heel wat inschrijvingen.

We kijken er naar uit je op 26 mei in Gent te ontmoeten.

Dr. L. Swinnen, Different BVBA

Brain

Scanning of a human brain by X-rays

 

 

 

 

 

 

 


januari 31, 2016

									

Optimisme en positiviteit!

december 8, 2015

Geluk en optimisme

Een interessante studie om de rol van optimisme in een mensenleven te bekijken is de nonnenstudie van Danner, Snowdon en Friesen. In deze studie onderzochten ze wat het verband was tussen positieve emotie in de jonge jaren en de levensduur. Dit onderzoek was verricht onder de nonnen van de School Sisters of Notre Dame religious congregation. Toen deze nonnen zich aanmelden moesten ze een korte autobiografische verhaal van hun zelf opschrijven. Deze verhalen werden in een archief opgeslagen. En 70jaar later werden de verhalen herlezen.  Deze brieven werden geanalyseerd en daaruit kwam naar voren dat hoe vaker deze inhoud positief was, des te langer de nonnen in leven bleven. (Danner 2000).

Gelukkig zijn verlengd je leven. Een studie van Karina Davidson van de Colombia Gelukkige mensen gaan actiever om met stressvolle gebeurtenissen.

Men beweert dat stressvolle levensgebeurtenissen onheil meebrengen gans het leven (Holmes en Rahe). Wellicht door het ervaren van de negatieve emoties en het daarmee samenhangende gedrag en de overtuigingen die ontstaan. Maar niet dus bij deze nonnen. Hun positieve emoties bracht een positief gedrag met zich mee en dat is heilzaam voor een lang en gezond leven. Optimisme in denken en doen dus. Wat je doet is belangrijk. Optimisme opent een ruim palet aan emoties zoals mildheid, nieuwsgierigheid, avonturisme. Deze emoties zijn heel wat anders dan het vechten en vluchten die in een klassieke stressreactie worden beschreven. Ze zetten aan tot actie. En verlengen het leven.

Het is dus belangrijk positief in het leven te staan, vol engagement. Deze positieve emoties veroorzaken een langere levensduur. Misschien allemaal wat verwarrend maar het betekent gewoon dat je negatieve emoties niet te lang moet koesteren. Je moet er niet teveel over vertellen en zeker niet het slachtoffer gaan  uithangen.

Denk er eens aan in deze dagen waar je vrienden je een “gelukkig jaar” toewensen.

http://www.stressmanagement.be

(c) Different

stress;optimisme;positiviteit;burn-out;training;coaching;bore-out

Lees de rest van dit artikel »


Het reptiel in ons

oktober 1, 2015

In feite is er niets mis met het verschijnsel stress. Korte periodes van stress hebben een positieve functie. Dan passen we ons aan aan veranderende omstandigheden. Stress is een normale, fysiologische reactie van het lichaam. Bij gevaar zorgen deze veranderingen ervoor dat je kunt vechten of vluchten of je heel stil houden. Een roofdier of een andere vijand wordt zo van antwoord gediend. Dit is een normale reactie, gestuurd door ons oerbrein. En we leren van elke bedreigende situatie, een volgende keer zijn we beter voorbereid. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker ( Nietzsche).
Stress helpt ons efficiënt te zijn in een wereld vol met nieuwe prikkels.

Reptielen hebben een brein zo groot als een uit de kluiten gewassen walnoot. En toch overleven ze al miljoenen jaren. Die walnoot is dus blijkbaar in staat een lichaam dat in de oertijd duizenden kilo’s woog op een meesterlijke wijze te besturen. Een reptiel wordt volledig door de autonome hersenen en het instinct geleid. Een meesterlijk concept. En hun brein is de oorsprong van onze moderne hersenen. Mensen en misschien bepaalde primaten hebben een tweede en een derde laag ontwikkeld in het brein. Daar worden prikkels gewikt en gewogen, gesorteerd of opgeslagen. Sommige prikkels krijgen later nog een reactie, andere hoeven geen reactie en sommige moeten direct beantwoord worden. Die selectie gebeurt in ons moderne brein.

Er is nog een laag tussen het moderne mensenbrein en het reptielenbrein en dat heet dan het limbisch systeem. En daarin zitten de amygdala die veel van ons emotioneel leven regelen. Reptielen zonder limbisch systeem hebben geen emoties. Ze overleven gewoon en planten zich voort. Ze kijken met glazen ogen naar de wereld.

Samen met het limbisch systeem en de amygdala komt er ook nog een emotioneel en instinctief leven.
Met behulp van het mensenbrein bestaat er naast angst, agressie en woede en seksuele drift ook loyaliteit, flexibiliteit, en een vorm van gevend gedrag en positivisme. Ons mensenbrein is het antwoord op de impulsiviteit en de agressie of angst van in de oertijd. We hebben ons als mens goed aangepast. We hebben als mens het palet van gevoelens uitgebreid.

Op CT Scans zien we de menselijke hersenen die zorgen voor denken, logica en allerlei abstracte begrippen zoals algebra, driehoeksmeetkunde en dergelijke. Als dat deel van het brein niet goed werkt ontstaan allerlei problemen. En dat is wat er gebeurt bij langdurige chronische stress.

Dus korte stress waarna we recuperatietijd krijgen kan eigenlijk niet zo veel kwaad. En korte stress zet aan tot groei, verandering en vernieuwing. Maar langdurige onafgebroken stress zonder voldoende recuperatiemogelijkheid vormt wel een probleem. Dan komt agressie, angst en impulsiviteit op de voorgrond.

De moderne hersenen die typisch zijn voor mensen hebben zich gedurende onze evolutie razendsnel ontwikkeld.

Maar de omgeving is sneller veranderd en zo worden we bloot gesteld aan te veel prikkels. Door te veel prikkels zijn deze hersenen niet meer in staat controle uit te oefenen op de andere delen van de hersenen. Men zou kunnen zeggen dat in zware stormen de schipper niet meer in staat is zijn schip te besturen.

En dan nemen de reptielhersenen het roer van het schip over. Dat kan soms goed verlopen, maar er gaat veel energie verloren en deze reptielhersenen kunnen ons soms in moeilijke situaties brengen met impulsiviteit en emotionele instabiliteit.

Dit gebeurt wanneer de stress chronisch wordt. Of wanneer we niet genoeg recuperatietijd hebben. In zo’n tijd leven we nu. Alles evolueert razendsnel. Onze hersenen kunnen niet meer volgen. We geraken nooit meer echt ontspannen. En dan komen de symptomen van chronische stress, chronische vermoeidheid, burn-out en bore-out te voorschijn. Dan wordt stress een negatief fenomeen.

Meer info, zie http://www.stressmanagement.be

(c) Different BVBA


Stress als vriend

augustus 30, 2015

Dag allemaal,

De laatste tijd zijn er weer heel wat berichten die de nadruk leggen op de positieve kant van stress. Natuurlijk kan stress heel vervelend zijn met ziekten, burn-out en depressie tot gevolg.

Maar toch horen we ook geluiden dat de aanpak belangrijk is en het denken. Dat zou veel uitmaken.

Een inspirerende wetenschapper is de Amerikaanse Kelly McGonical die recent in de beroemde TED talk een professionele confessie deed.
KellySpeaking
Voor deze getuigenis, klik hier. 

Wij  nemen ons voor met deze gegevens rekening te houden in onze nieuwe training op http://www.stressmanagement.be

En we nemen dan ook enkele gegevens mee uit de hersenwetenschappen.

Boeiend toch.

Hopelijk tot binnenkort

Luc